MÜLKİYE İKTİSADİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

misamToplumsal sorunların tespiti, değerlendirilmesi ve geliştirilecek çözüm önerilerinin ve politikalarının paylaşılması Mülkiyeliler Birliği’nin ülkemize karşı borcu ve sorumluluğudur.

Bilgi kirliliğinin yaşandığı bu dönemde, toplumun bilgi ihtiyacını karşılayan, bilimsel temellere dayalı, objektif analizler üreten ve araştırma raporları ile kamuoyuna ulaştıran bir Merkezin bünyemizde oluşturulmasının ülkemiz ve değerli Mülkiye camiası için gerekliliğinden hareketle, Yönetim Kurulumuzun 19.04.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) kurulmuştur.

Devletin yönetim kademelerinde çeşitli görevler üstlenen üyelerimizin deneyimleri, Fakültemiz akademik kadrosunun gücü ve araştırmaları, özel sektör yöneticilerinin katkıları ile Mülkiye’nin bilgi birikimini bir çatı altında birleştiren MİSAM, hem araştırma hem strateji geliştirme merkezi olarak faaliyetlerde bulunmaktadır.