MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ

2018 – Prof. Dr. Füsun Üstel

 

Gerekçe:

2018 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Yurttaşlık alanında yayımladığı akademik çalışmalar ile yaptığı katkılar,

Kültür politikaları alanında yürüttüğü özgün derslerle akademide açtığı yeni tartışma alanları,

Her öğrencisinin perspektifini genişleten, çalışma alanlarını derinleştiren özeni,

Türkiye akademisinin daha az kötü günlerinde GİT Türkiye çerçevesinde akademik hak ihlalleri konusunda gösterdiği izleme faaliyetleri ve yürüttüğü hak mücadelesi ile akademik özgürlüklere, mesleğine, meslektaşlarına sahip çıkması,

Türkiye akademisinin daha zorlu günlerinde eserlerinde ve akademik faaliyetinde içkin olan düşünceyi, o düşüncenin üzerindeki baskıya karşı açıkça dile getirmesi,

Barışı savunmanın en zor olduğu günlerde barışı, ifade özgürlüğünü savunmanın en zor olduğu günlerde ifade özgürlüğünü savunması; yurttaş sorumluluğunu taşımanın bedelinin ağır olduğu günlerde bu sorumluluğu taşıması

Gerekçeleriyle, 2018 Mülkiye Büyük Ödülü’nün değerli hocamız Prof. Dr. Füsun Üstel’e takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının kararıyla, oy birliği ile karar verilmiştir.

2017 – Prof. Dr. Tuncer Bulutay

 

Gerekçe:

2017 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

1960’larda, doğrusal programlama, ekonometri ve ekonometrik modeller, iktisatta matematiğin kullanımı, büyüme modelleri konularında yaptığı öncü çalışmalarıyla üniversitelerimizde ekonometri ve matematiksel iktisat eğitiminin yerleşmesine yaptığı katkı,

Türk sanayinin yapısı, milli gelir, gelir dağılımı gibi alanlarda yaptığı kapsamlı çalışmalarla Türkiye’de nicel iktisat araştırmalarının yaygınlaşmasındaki öncü rolü,

1970’lerde Genel Denge Kuramı üzerine yaptığı çalışmalarla serbest piyasa ekonomisinin kuramsal çerçevesini oluşturan Arrow-Debreu modeline getirdiği eleştirileri,

Büyümeden bölüşüme, Türkiye işgücü piyasasından, istihdam, kayıt dışı ekonomi, kadın ve çocuk emeğine kadar pek çok alanda yayınladığı sayısız kitap ve makaleleriyle iktisat bilimine yaptığı büyük katkıları,

Meslek hayatının başından bu yana, ezbere ve taklide dayanmayan iyi bir eğitimin nasıl olması gerektiği, eğitimde kalitenin nasıl yükseltilebileceği konularında sürekli çaba sarf etmesi, bu konuda yayınlar yapması,

Sürekli soru soran, şüphe duyan, merak eden, sadece toplumsal bilimler alanında değil doğa bilimlerindeki gelişmeleri de yakından izleyen ve bu gelişmeleri öğrencilerine aktaran, tükenmek bilmeyen bilimsel enerjisi ve bilim aşkı,

1983 yılında askeri rejim tarafından 1402 sayılı yasayla üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldıktan sonra ülkesine ve Fakültesine en ufak bir kırgınlık duymadan bilimsel çalışmalarını daha da yoğun bir şekilde sürdürmesi, baskıcı, antidemokratik uygulamalar karşısındaki ilkeli duruşu, örnek kişiliği,

Mülkiye tarihi, kültürü ve geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarılması; başta Sadun Aren ve Seha Meray olmak üzere kendisinden önceki duayen hocalarımızın genç kuşaklar tarafından da bilinmesi için gösterdiği üstün gayretler,

Ve bütün bu seçkin niteliklerine rağmen ve ilaveten “Hayatım, bildiklerimin eksik veya yanlış olduğunu öğrenmekle geçti.”, “Bildiklerimin çoğunu öğrencilerimden öğrendim” diyebilen örnek bir bilim insanı olması nedenleriyle,

2017 Mülkiye Büyük Ödülü’nün; ismi Mülkiye ile özdeşleşmiş, hocaların hocası sayın ve sevgili Prof. Dr. Tuncer Bulutay’a takdim edilmesine Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin 20 Kasım 2017 tarihli ortak yönetim kurulları toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

2016 – Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

 

Gerekçe:

2016 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Siyasetin bir erkek faaliyeti olarak algılandığı dönemlerde Mülkiye’nin ilk kadın siyaset bilimcisi olarak siyasetçi yetiştirmesi,

1953 yılında asistan olarak girdiği Mülkiye’nin ilk kadın akademisyeni olarak kadınların bu alanda da yer almasının önünü açması,

Türkiye’de iletişim bilimlerinin oluşumuna ve gelişmesine sunduğu katkı,

Siyasal Davranış Enstitüsünü kurarak kamuoyu araştırmalarının önünü açması, Türkiye’deki ilk bilimsel seçmen davranışları araştırmalarını ve kamuoyu yoklamalarını yapması,

Kadın sorunları konusunda yine Türkiye’de bir ilk olan çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin gelişmesine katkı sunması,

Yurt dışındaki göçmen işçilerle ilgili yaptığı araştırmalarla göçmen işçi sorununun görünür hale gelmesini sağlaması ve bu nedenle Almanya Devletinden Liyakat Nişanı alması,

Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) Başkan Yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı, Avrupa Konseyi’nin Kadın – Erkek Eşitlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı yapması,

Öğrencisi Prof. Dr. Emre Kongar’ın anlatımıyla “tüm dünyadan haberi olan ve her an öğrendiği yeni bilgileri, sıcağı sıcağına öğrencileri ile paylaşan, genç, dinamik, yürüyen kütüphane gibi” bir hoca olması,

Yetişmesine katkıda bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bilim insanı ve gazetecinin bulunması,

Bir siyaset bilimci olarak sanat ve edebiyatın önemini verdiği derslerde de anlatarak, öğrencilerin siyaset bilgisinin derinleşmesine katkı sunması,

Gerek bireysel alanda, gerekse toplumsal alanda önyargılara karşı mücadele etmesi;

Nedenleriyle, 2016 Mülkiye Büyük Ödülü’nün “Hocaların Hocası” hocamız Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin 3 Kasım 2016 tarihli ortak yönetim kurulları toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

2015 – Prof. Dr. Ruşen Keleş

 

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulları’nın ortak toplantısında alınan 17 Kasım 2015 tarih ve 37 sayılı kararlı ile

2015 yılında Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik Kürsüsü başkanlığını, Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğünü, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin ilk müdürlüğünü ve 1971-1975 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığını ve 1983-1986 yılları arasında Birleşmiş Milletler Türk Derneğinin başkanlığını üstün başarı ile yöneten,

Yurtdışında Harward, California, Tokyo ve Doğu Akdeniz üniversiteleri gibi önemli ve saygın eğitim kurumlarında konuk öğretim üyeliği yapmasının yanı sıra, kimi Amerikan ve Japon üniversitelerine ek olarak Bilkent, Boğaziçi, Gazi, Hacettepe, Marmara, ODTÜ gibi üniversitelerle Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde dersler vermiş olan,

Akademik kariyeri boyunca çalışkanlığı ve disiplini, mesleğine olan bağlılığı, herkesin övgü ve takdirini kazanan saygın ve örnek bir bilim insanı olan, akademik olgunluk ve zarafeti ile engin bir yönetim tecrübesine sahip bulunan,

Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği yapan ve Türkçenin doğru ve güzel kullanımına büyük özen gösteren,

Abdi İpekçi Özel Barış Ödülü ve Japon İmparatorluğu Altın Işıklar Nişanı gibi çeşitli ödül ve nişanlara sahip olan ve bu çerçevede;

Kentbilim disiplininin Türkiye’de bir sosyal bilim dalı olarak yerleşmesi ve gelişmesi için yaşamı boyunca harcadığı büyük emek ve topluma adadığı başarısı,

Kentleşme ve çevre sorunlarına karşı bilimin ışığında toplum yararı, yurttaşlık hakları ve doğanın korunmasını ön planda tutan ilkeli yaklaşımıyla ulusal ve özellikle uluslararası tanınırlığı olan sayısız bilimsel çalışma yapması ve bilimsel çalışmalarını halen sürdürmesi,

Belediyecilik, kooperatifçilik, kentleşme ve çevre ile ilgili konularda saygın meslek kuruluşlarının ve gönüllü örgütlerin danışma kurullarında görevler üstlenmesi,

Özellikle kentleşme, çevre ve yerel yönetim konularında çok sayıda akademisyenin ve binlerce öğrencinin yetişmesini sağlayarak hocaların hocası, mesleğinin duayeni olması,

1950 yılında başlayan Mülkiyelilik sürecinde üstlenmiş olduğu önemli kamusal görevler ve yaptığı bilimsel çalışmalar ile örnek Mülkiyeliliğinin yanı sıra Mülkiyeye ve Mülkiyelilere her zaman ve her ortamda sahip çıkması nedenleriyle,

Mezunumuz, eski dekanımız sevgili ve saygıdeğer duayen hocamız sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş’e takdim edilmesine,

karar verilmiştir.

2014 – Prof. Dr. Cevat Geray

 

Gerekçe:
Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulları ortak toplantısında alınan kararla 2014 yılında Mülkiye Büyük Ödülü’nün

Basın Yayın Yüksekokulu Müdürlüğü (1977), Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı (1978-1982) ve Mülkiyeliler Birliği ile Mülkiyeliler Birliği Vakfı Genel Başkanlığı (1984-1986) yapması,

Bütün toplumu karanlığa gömmek amacıyla yapılan 12 Eylül 1980 darbesi döneminde, gerek bilimin onurunu koruma yönündeki çabalarıyla, gerekse dekanlığını yaptığı Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bu karanlığı aydınlatma yönündeki çalışmalarıyla, hem öğrenciler arasında hem bilim insanları arasında efsane dekan olarak anılması,

Bilim ve öğrencilerini korumak için kendini siper etmesi,

80’li yıllarda artan kentleşme sorunlarına karşı; bilimin, toplumun ve doğanın çıkarları açısından bakarak, çok önemli çalışmalar yapması,

Doğanın tahrip edilmesine dayalı şehircilik anlayışlarına karşı mücadele etmesi,

Kentlerin “çıkarkent” haline geldiği yönünde uyarılar yaparak bina yapılmaması gereken alanlara bina yapılması, yeşil anların konut ya da sanayi tesislerine kurban edilmesi gibi son yıllarda giderek artan kentleşme politikalarını sürekli eleştirerek, ranta dayalı şehirleşmeyi yaptığı bilimsel araştırmalarla sürekli teşhir etmesi,

1949 yılında başlayan Mülkiye sürecinde, aradan geçen 65 yıla rağmen, bilimsel çalışmalarını bırakmaması, fakülteye olan bağında bir değişiklik olmaması ve eski başkanlarından biri olarak Mülkiyeliler Birliği’yle ilgilenmekten vazgeçmemesi,

Yazdığı kitaplar, yaptığı araştırmalar, verdiği derslerin, ülkenin daha yaşanabilir bir hale gelmesini sağlamaya yönelik olması ve yüzlerce bilim insanının da bu bilinçle yetişmesine katkıda bulunması nedenleriyle,

Prof.Dr. Cevat Geray’a verilmesine

Karar verilmiştir.