MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ

2016 – Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

 

Gerekçe:

2016 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Siyasetin bir erkek faaliyeti olarak algılandığı dönemlerde Mülkiye’nin ilk kadın siyaset bilimcisi olarak siyasetçi yetiştirmesi,

1953 yılında asistan olarak girdiği Mülkiye’nin ilk kadın akademisyeni olarak kadınların bu alanda da yer almasının önünü açması,

Türkiye’de iletişim bilimlerinin oluşumuna ve gelişmesine sunduğu katkı,

Siyasal Davranış Enstitüsünü kurarak kamuoyu araştırmalarının önünü açması, Türkiye’deki ilk bilimsel seçmen davranışları araştırmalarını ve kamuoyu yoklamalarını yapması,

Kadın sorunları konusunda yine Türkiye’de bir ilk olan çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin gelişmesine katkı sunması,

Yurt dışındaki göçmen işçilerle ilgili yaptığı araştırmalarla göçmen işçi sorununun görünür hale gelmesini sağlaması ve bu nedenle Almanya Devletinden Liyakat Nişanı alması,

Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) Başkan Yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı, Avrupa Konseyi’nin Kadın – Erkek Eşitlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı yapması,

Öğrencisi Prof. Dr. Emre Kongar’ın anlatımıyla “tüm dünyadan haberi olan ve her an öğrendiği yeni bilgileri, sıcağı sıcağına öğrencileri ile paylaşan, genç, dinamik, yürüyen kütüphane gibi” bir hoca olması,

Yetişmesine katkıda bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bilim insanı ve gazetecinin bulunması,

Bir siyaset bilimci olarak sanat ve edebiyatın önemini verdiği derslerde de anlatarak, öğrencilerin siyaset bilgisinin derinleşmesine katkı sunması,

Gerek bireysel alanda, gerekse toplumsal alanda önyargılara karşı mücadele etmesi;

Nedenleriyle, 2016 Mülkiye Büyük Ödülü’nün “Hocaların Hocası” hocamız Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin 3 Kasım 2016 tarihli ortak yönetim kurulları toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

2015 – Prof. Dr. Ruşen Keleş

 

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulları’nın ortak toplantısında alınan 17 Kasım 2015 tarih ve 37 sayılı kararlı ile

2015 yılında Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik Kürsüsü başkanlığını, Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğünü, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin ilk müdürlüğünü ve 1971-1975 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığını ve 1983-1986 yılları arasında Birleşmiş Milletler Türk Derneğinin başkanlığını üstün başarı ile yöneten,

Yurtdışında Harward, California, Tokyo ve Doğu Akdeniz üniversiteleri gibi önemli ve saygın eğitim kurumlarında konuk öğretim üyeliği yapmasının yanı sıra, kimi Amerikan ve Japon üniversitelerine ek olarak Bilkent, Boğaziçi, Gazi, Hacettepe, Marmara, ODTÜ gibi üniversitelerle Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde dersler vermiş olan,

Akademik kariyeri boyunca çalışkanlığı ve disiplini, mesleğine olan bağlılığı, herkesin övgü ve takdirini kazanan saygın ve örnek bir bilim insanı olan, akademik olgunluk ve zarafeti ile engin bir yönetim tecrübesine sahip bulunan,

Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği yapan ve Türkçenin doğru ve güzel kullanımına büyük özen gösteren,

Abdi İpekçi Özel Barış Ödülü ve Japon İmparatorluğu Altın Işıklar Nişanı gibi çeşitli ödül ve nişanlara sahip olan ve bu çerçevede;

Kentbilim disiplininin Türkiye’de bir sosyal bilim dalı olarak yerleşmesi ve gelişmesi için yaşamı boyunca harcadığı büyük emek ve topluma adadığı başarısı,

Kentleşme ve çevre sorunlarına karşı bilimin ışığında toplum yararı, yurttaşlık hakları ve doğanın korunmasını ön planda tutan ilkeli yaklaşımıyla ulusal ve özellikle uluslararası tanınırlığı olan sayısız bilimsel çalışma yapması ve bilimsel çalışmalarını halen sürdürmesi,

Belediyecilik, kooperatifçilik, kentleşme ve çevre ile ilgili konularda saygın meslek kuruluşlarının ve gönüllü örgütlerin danışma kurullarında görevler üstlenmesi,

Özellikle kentleşme, çevre ve yerel yönetim konularında çok sayıda akademisyenin ve binlerce öğrencinin yetişmesini sağlayarak hocaların hocası, mesleğinin duayeni olması,

1950 yılında başlayan Mülkiyelilik sürecinde üstlenmiş olduğu önemli kamusal görevler ve yaptığı bilimsel çalışmalar ile örnek Mülkiyeliliğinin yanı sıra Mülkiyeye ve Mülkiyelilere her zaman ve her ortamda sahip çıkması nedenleriyle,

Mezunumuz, eski dekanımız sevgili ve saygıdeğer duayen hocamız sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş’e takdim edilmesine,

karar verilmiştir.

2014 – Prof. Dr. Cevat Geray

 

Gerekçe:
Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulları ortak toplantısında alınan kararla 2014 yılında Mülkiye Büyük Ödülü’nün

Basın Yayın Yüksekokulu Müdürlüğü (1977), Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı (1978-1982) ve Mülkiyeliler Birliği ile Mülkiyeliler Birliği Vakfı Genel Başkanlığı (1984-1986) yapması,

Bütün toplumu karanlığa gömmek amacıyla yapılan 12 Eylül 1980 darbesi döneminde, gerek bilimin onurunu koruma yönündeki çabalarıyla, gerekse dekanlığını yaptığı Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bu karanlığı aydınlatma yönündeki çalışmalarıyla, hem öğrenciler arasında hem bilim insanları arasında efsane dekan olarak anılması,

Bilim ve öğrencilerini korumak için kendini siper etmesi,

80’li yıllarda artan kentleşme sorunlarına karşı; bilimin, toplumun ve doğanın çıkarları açısından bakarak, çok önemli çalışmalar yapması,

Doğanın tahrip edilmesine dayalı şehircilik anlayışlarına karşı mücadele etmesi,

Kentlerin “çıkarkent” haline geldiği yönünde uyarılar yaparak bina yapılmaması gereken alanlara bina yapılması, yeşil anların konut ya da sanayi tesislerine kurban edilmesi gibi son yıllarda giderek artan kentleşme politikalarını sürekli eleştirerek, ranta dayalı şehirleşmeyi yaptığı bilimsel araştırmalarla sürekli teşhir etmesi,

1949 yılında başlayan Mülkiye sürecinde, aradan geçen 65 yıla rağmen, bilimsel çalışmalarını bırakmaması, fakülteye olan bağında bir değişiklik olmaması ve eski başkanlarından biri olarak Mülkiyeliler Birliği’yle ilgilenmekten vazgeçmemesi,

Yazdığı kitaplar, yaptığı araştırmalar, verdiği derslerin, ülkenin daha yaşanabilir bir hale gelmesini sağlamaya yönelik olması ve yüzlerce bilim insanının da bu bilinçle yetişmesine katkıda bulunması nedenleriyle,

Prof.Dr. Cevat Geray’a verilmesine

Karar verilmiştir.