MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2020 FAALİYET RAPORU YAYINLANDI

25 Mart 2018 tarihinde bizlere verdiğiniz ağır sorumluluğu bugüne kadar taşımanın coşkusu ve heyecanıyla yeniden karşınızdayız.

Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, bir taraftan cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, evrensel hukuk ilkelerini savunurken diğer taraftan umudu ve neşeyi çoğaltmaktan vazgeçmedik. Çünkü zor zamanların neden olduğu sancıları yalnızlaşarak, içe kapanarak değil el ele vererek aşılabileceğimize inandık.

Cumhuriyetin ve demokrasinin en temel ilkeleri OHAL rejimi altında yok sayılırken devraldığımız Mülkiyeliler Birliği yönetimini, büyük şirketlerin iflaslarına neden olan, işsizliği büyüten, yoksulluğu derinleştiren ve sonuçları giderek ağırlaşan bir ekonomik kriz döneminde, taşıdığımız sorumluluğa uygun biçimde sürdürmeye çalıştık. Şubelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz “kriz panelleri“ ile krizden çıkış yollarını hep birlikte aradık.

Böylesi olağanüstü bir dönemde, üyelerimizin ve şubelerimizin olağanüstü dayanışmasıyla karşılaştık. Birliğimizin potansiyelinin ve gücünün, tahayyülümüzün çok ötesinde olduğu gerçeğiyle karşılaştığımızda heyecanımız arttı, umudumuz çoğaldı.

Bu dayanışmayla Mülkiye Kültür Merkezi’nin tamamlanması, tefrişatının gerçekleştirilmesi sağlandı. Bu dayanışmayla 160. yılımıza yakışır biçimde farklı kuşakların bir araya geldiği çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Bu dayanışma ve destekle etkinliklerimizin, faaliyetlerimizin sayısı arttı, niteliği gelişti. Sizlerin de desteğiyle “Mülkiye 100 Güldürüyor” kampanyamızla burs verdiğimiz öğrenci sayısını 70’e, burs tutarını 300 TL’ye çıkarmayı başardık.

En önemlisi de sizlerden aldığımız güçle, yerel seçimlerde yaşanan skandallara, etrafımızı kuşatan hukuksuzluklara, canımızı yakan politikalara karşı Mülkiyeliler Birliği’nin sözünü üretmekten, bilimsel faaliyetlerini, raporlarını, görüşlerini paylaşmaktan bir an olsun geri durmadık. Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, kamu yararını, eşitlik ve özgürlüğü savunmaktan asla imtina etmedik.

Değerli Mülkiyeliler,

Okuyacağınız bu rapor, yönetimimizle gösterdiğiniz dayanışmanın ürünüdür. Elbette, eksiklikleri ve hataları yönetimimize ait olan, güzel olan ne varsa da hep birlikte var ettiğimiz bir dönemin tablosudur.

Birliğimizin 2018-2020 dönemi faaliyetlerini değerlendirmelerinize ve takdirlerinize bırakıyor, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.

Çalışma raporumuzda yer alan faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm Mülkiyelilere ve Mülkiye dostlarına en içten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz. 47. Olağan Genel Kurulumuzun Birliğimize yakışır biçimde, başarıyla geçmesini temenni ediyoruz.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

Faaliyet raporunu indirmek için tıklayınız.