MÜMTAZ SOYSAL ANISINA: TÜRKİYE’DE ANAYASACILIK VE TOPLUM

Değerli Mülkiyeliler,

1953 Siyasi Şube mezunu, 12 Mart döneminde Fakültemizin dekanlığını yapmış, ömrünün sonuna kadar kamu yararı ve cumhuriyet savunusundan vazgeçmeyen, Türkiye’nin en özgün anayasa hukukçularından Mümtaz Soysal, Mülkiyeliler Birliği tarafından bir panel ile anılıyor. “Türkiye’de Anayasacılık ve Toplum” başlıklı panel 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 13:15’te Mülkiye Kültür Merkezi Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

Mümtaz Soysal Anısına: Türkiye’de Anayasacılık ve Toplum

13:15-13:30
Açılış Konuşması: Dr. Dinçer Demirkent

13:30-15:15
I. Oturum: Anayasacılığın Ötesinde
Oturum Başkanı: Dr. Pınar Ecevitoğlu
Prof. Dr. Korkut Boratav – Türkiye’de Özelleştirme Karşıtı Mücadele ve Mümtaz Soysal
Prof. Dr. Can Hamamcı – Mümtaz Soysal’dan Yerel Yönetimin İşlevi Üzerine İki Değerlendirme
Prof. Dr. Bilsay Kuruç – Mümtaz Soysal: Planlama, Anayasalar ve Türkiye

15:30-17:15
II. Oturum: Mümtaz Soysal ve Anayasa Geleneğimiz
Oturum Başkanı: Dr. Elçin Aktoprak
Prof. Dr. Cem Eroğul – Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Kürsüsü ve Mümtaz Soysal
Prof. Dr. Fazıl Sağlam – Mümtaz Soysal: Kamu Yararı, Hukuk ve Anayasa Mahkemesi
Prof. Dr. Ece Göztepe – Dinamik Anayasa Kavrayışı