ÖNCEKİ KURULLAR

 

Hasan Şükrü Adal Başkan 04.01.1947
Hasan Refik Ertuğ Genel Sekreter
Ziya Eralp Sayman
Fadıl Hakkı Sur Yönetim Kurulu Üyesi
Aziz Köklü Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Reşit Tankut Yönetim Kurulu Üyesi
Emin Paksüt Yönetim Kurulu Üyesi
Rıfkı Burçak Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Halit Işıl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Adil Kürşad Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Feriha Ayata Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Sami Selçuk Denetim Kurulu Asıl Üyesi
Fuat Bayramoğlu Denetim Kurulu Asıl Üyesi
Münir Mazhar Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Emin Paksüt Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Hasan Şükrü Adal Başkan 20.12.1947
Emin Paksüt Genel Sekreter
Adil Kürşad Sayman
Fuat Bayramoğlu Kültür İşleri
Hasan Refik Ertuğ Üyelerle İlişkiler
Sait köksal Üye Kaydı ve Aidat
Sabahattin Alpat Lokal ve Spor İşleri
Şefik İnan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Bedri Gürsoy Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Sabahattin Teoman Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hikmet Tongur Denetçi
Rahmi Uçkun Denetçi
Cemal Ökten Yedek Denetçi
Hasan Şükrü Adal Başkan 25.12.1948
Adil Kürşad Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter
Rahmi Uçkun Sayman
Sabahattin Alpat Üye
Baha Bursalı Üye
Hayrettin Erkmenoğlu Üye
Hayri Erkmen Üye
Ziya Eralp Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Asım Emren Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Cemal Öktem Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Muhsin Özbay Denetim Kurulu Üyesi
Nihat Başakar Denetim Kurulu Üyesi
Arif Özgen Denetim Kurulu Yedek Üyesi
İhsan Olgun Başkan 08.01.1950
Dilaver Argun Başkan Vekili
Fethi Tansuk Genel Sekreter
Rahmi Uçkun Sayman
Baha Bursalı Üye
Taki Günkök Üye
Adil Kürşad Üye
Azmi Seyhan Başkan 14.10.1950 (Olağanüstü Genel Kurul)
Baha Bursalı Başkan Vekili
Sabahattin Alpat Genel Sekreter
Aclan Akkerman Sayman
Kamuran Gürün Üye
Behçet Türemen Üye
Nejat Tolunay Üye
Rahmi Uçkun Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Orhan İnan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Mustafa Özkaya Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Muzaffer Emre Denetçi
Hulki Alisbah Başkan 06.01.1951
Rahmi Uçkun Başkan Yardımcısı
Asım Sağıroğlu Genel Sekreter
Badi Fındıklı Sayman
Azmi Seyhan Üye
Sabahattin Alpat Üye
Muzaffer Emre Üye
Baha Bursalı Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Kamran Şekeroğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Aclan Akkerman Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fethi Tansuk Denetim Kurulu Üyesi
Adil Kürşad Denetim Kurulu Üyesi
Muhsin Özbay Denetim Kurulu Yedek Üyesi
İhsan Erenli Haysiyet Divanı Üyesi
İsmail Hakkı Göralı Haysiyet Divanı Üyesi
Hayri Erkmen Haysiyet Divanı Üyesi
Şefik ? Haysiyet Divanı Üyesi
Hulki Alisbah Başkan 19.01.1952
Asım Sağıroğlu Başkan Vekili
Alpaslan Kayan Genel Sekreter
Rahmi Uçkun Sayman
Behçet Türemen Üye
Semih Beşkardeş Üye
İhsan Kırca Üye
Aclan Akkerman Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Nejat Tolunay Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fuat Kıv Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Azmi Seyhan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Vehbi Çoker Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Şerafettin Durugönül Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Adil Kürşad Denetim Kurulu Üyesi
Hayrettin Demiroğlu Denetim Kurulu Üyesi
Fethi Tansuk Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Hayrettin Erkmen Haysiyet Divanı Üyesi
İhsan Evrenli Haysiyet Divanı Üyesi
Vehbi Çoker Haysiyet Divanı Üyesi
Nedim Ökmen Haysiyet Divanı Üyesi
Fadıl Hakkı Sur Haysiyet Divanı Üyesi
Nef’i Korürek Başkan 25.01.1953
Adil Kürşad Yönetim Kurulu Üyesi
Şeref Durugönül Yönetim Kurulu Üyesi
Rahmi Tunçağıl Yönetim Kurulu Üyesi
Azmi Seyhan Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan Olgun Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan Kırca Y.K. Üyesi
Kamuran Erkmenoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Galip Yücel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
A. Rıza Toksöz Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fuat Kıv Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Nihat Başakar Denetçi
Fehmi Gürpınar Denetçi
Ragıb Tartan Yedek Denetçi
Hayrettin Erkmen Haysiyet Divanı Üyesi
İhsan Evrenli Haysiyet Divanı Üyesi
Vehbi Çoker Haysiyet Divanı Üyesi
Nedim Ökmen Haysiyet Divanı Üyesi
Fadıl Hakkı Sur Haysiyet Divanı Üyesi
Nef’i Korürek Başkan 15.08.1953 (Olağanüstü Genel Kurul)
İhsan Olgun Başkan Vekili
Kemal Togay Genel Sekreter
Candemir Ataman Sayman
Seyhan Beşkök Üye
Feriha Sanerk Üye
Şerafettin Durugönül Üye
Sebahattin Alpat Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fethi Soysal Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İhsan Kırca Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Nihat Başakar Denetçi
Fehmi Gürpınar Denetçi
Nuri Ünalan Denetçi
Hayrettin Erkmen Haysiyet Divanı Üyesi
İhsan Evrenli Haysiyet Divanı Üyesi
Vehbi Çoker Haysiyet Divanı Üyesi
Nedim Ökmen Haysiyet Divanı Üyesi
Fadıl Hakkı Sur Haysiyet Divanı Üyesi
Nef’i Korürek Başkan 31.01.1954
İhsan Olgun Başkan Yardımcısı
İhsan Kırca Genel Sekreter
Ayhan Erman Sayman
Maadelet Armay Üye
Feriha Sanerk Üye
Şerafettin Durugönül Üye
Feridun Kırkalı Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Kemal Tepepınar Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Zeki Gönen Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hasan Fehmi Gökpınar Denetim Kurulu Üyesi
İlyas Seçkin Denetim Kurulu Üyesi
Kamuran Erkmenoğlu Denetim Kurulu Üyesi
Kemal Aygün Haysiyet Divanı
Cemal Ökten Haysiyet Divanı
Sebahattin Teoman Haysiyet Divanı
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı
Nihat Başakar Haysiyet Divanı
Nef’i Korürek Başkan 17.10.1954 (Olağanüstü Genel Kurul)
Şerafettin Durugönül Başkan vekili
Kayahan Gürel Genel Sekreter
İhsan Kırca Sayman
Fikret Bereket Üye
Maadelet Armay Üye
Halil Kırcalı Üye
Nef’i Korürek Başkan 15.05.1955
Mehmet Karabacak Başkan Vekili
Coşkun Kırcalı Genel Sekreter
Metin Karaca Sayman
İbrahim Dicleli Üye
Halil Kırcalı Üye
Metin Sirman Üye
Turhan Ayvalı Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İhsan Kırca Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Tevfik Ulusan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İhsan Kırca Denetim Kurulu Üyesi
Turgut Gürel Denetim Kurulu Üyesi
Turan Sarper Denetim Kurulu Üyesi
Kemal Aygün Haysiyet Divanı
Cemal Ökten Haysiyet Divanı
Sebahattin Teoman Haysiyet Divanı
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı
Nihat Başakar Haysiyet Divanı
Bedri Oskay Başkan 17.04.1956
Semih Atabey Başkan Vekili
Ziya Torun Genel Sekreter
Hüseyin Avcı Sayman
Şerafettin Durugönül Üye
Alpaslan Kayan Üye
Sait Obut Üye
Şinasi Özdenoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Galip Yücel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Şükrü Esirci Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Halil Kırcalı Denetim Kurulu Üyesi
Galip Yücel Denetim Kurulu Üyesi
İhsan Kırca Denetim Kurulu Üyesi
Şinasi Özdenoğlu Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Hayrettin Demiroğlu Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Hüseyin Ilgat Haysiyet Divanı Üyesi
Nef’i Korürek Haysiyet Divanı Üyesi
Yıldıran Açarlar Haysiyet Divanı Üyesi
Cavit Sencer Haysiyet Divanı Üyesi
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı Üyesi
Bedri Oskay Başkan 27.01.1957
Alpaslan Kayan Başkan Vekili
Şükrü Esirci Genel Sekreter
Kamil Onur Sayman
Şerafettin Durugönül Üye
Suat Yalın Üye
Hüseyin Avcı Üye
Turgut Omay Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İlhami ? Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İhsan Kırca Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Tarık Güven Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Halil Kırcalı Denetim Kurulu Üyesi
Hasan Fehmi Gökpınar Denetim Kurulu Üyesi
Kemal Aygün Haysiyet Divanı
Cemal Ökten Haysiyet Divanı
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı
İlyas Seçkin Haysiyet Divanı
Nef’i Korürek Haysiyet Divanı
Bedri Oskay Başkan 02.03.1958
Suat Yalın Başkan Vekili
Sırrı Kırcalı Genel Sekreter
Halil Kırcalı Sayman
Yılmaz Gündüz Üye
Tarık Güven Üye
Kamil Onur Üye
Şükrü Esirci Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Şerafettin Durugönül Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ziya Torun Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İlhami Atasagun Denetim Kurulu Üyesi
Adnan Güven Denetim Kurulu Üyesi
İsmet Topaç Denetim Kurulu Üyesi
Kemal Aygün Haysiyet Divanı Üyesi
Cemal Öktem Haysiyet Divanı Üyesi
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı Üyesi
İlyas Seçkin Haysiyet Divanı Üyesi
Nef’i Korürek Haysiyet Divanı Üyesi
Semih Beşkardeş Başkan 01.02.1959
Suat Yalın Başkan Vekili
Ertuğrul Baydar Genel Sekreter
Doğan Ulusoy Sayman
Cihat Alpan Üye
İlhami Atasagun Üye
Şevket Doğan Üye
Yılmaz Gündüz Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Zeki Kılıçer Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Halil Kırcalı Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hayri Demiroğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fatin Tayşi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Vasfi Er Denetçi
Halil Kırcalı Denetçi
Hadi Sezer Denetçi
Kemal Aygün Haysiyet Divanı Üyesi
Cemal Öktem Haysiyet Divanı Üyesi
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı Üyesi
İlyas Seçkin Haysiyet Divanı Üyesi
Nef’i Korürek Haysiyet Divanı Üyesi
Orhan Sefercioğlu Başkan 27.09.1959 (Olağanüstü Genel Kurul)
Mehmet Ali Tuzcuoğlu Başkan Vekili
Hayrettin Demiroğlu Genel Sekreter
Halil Kırcalı Sayman
Adnan Şatıroğlu Üye
İlhan Evliyaoğlu Üye
Turgut Erdem Üye
Hakkı Aydınoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Alpaslan Kayan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Erdoğan Nirun Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hadi Sezer Denetim Kurulu Üyesi
Vasfi Er Denetim Kurulu Üyesi
Alpaslan Kayan Denetim Kurulu Üyesi
Öztin Akgüç Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Kamil Erdeha Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Süreyya Üstün Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Namık Erverdi Haysiyet Divanı
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı
Hüsnü Başkır Haysiyet Divanı
Fehmi Gürpınar Haysiyet Divanı
Feriha Sanerk Haysiyet Divanı
Orhan Sefercioğlu Başkan 07.02.1960
Mazhar Levendoğlu Başkan Yardımcısı
Adnan Şatıroğlu Genel Sekreter
Halil Kırcalı Sayman
Turgut Erdem Üye
Hakkı Aydınoğlu Üye
Cemal Seber (Cemal Süreya) Üye
Kemal Tarsuslugil Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hayri Demiroğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Doğan Ulusoy Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hadi Sezer Denetim Kurulu Üyesi
Vasfi Er Denetim Kurulu Üyesi
Alpaslan Kayan Denetim Kurulu Üyesi
Sadullah Aygün Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Öztin Akgüç Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı
Bedri Gürsoy Haysiyet Divanı
Feriha Sanerk Haysiyet Divanı
Fehmi Gürpınar Haysiyet Divanı
Namık Erverdi Haysiyet Divanı
Ali Çankaya Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Doğan Ulusoy Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Semih Beşkardeş Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Semih Beşkardeş Başkan 24.07.1960 (Olağanüstü Genel Kurul)
Halil Kırcalı Başkan Yardımcısı
Hakkı Aydınoğlu Genel Sekreter
Cafer Canlı Saymanlı
Sadullah Aygün Yönetici Üye
Cemal Seber Yönetici Üye
İhya Başara Yönetici Üye
Semih Beşkardeş Başkan 12.02.1961
Halil Kırcalı Başkan Vekili
İhya Başara Genel Sekreter
Cafer Canlı Sayman
Kemal Palaoğlu Üye
Ömer Kaya Üye
Alpaslan Kayan Başkan 03.09.1961 (Oalağanüstü Genel Kurul)
Gürbüz Atabek Başkan Vekili
Metin Sirman Genel Sekreter
Oktay Uslu Sayman
Ertuğrul Baydar Üye
Metin Karaca Üye
Şevket Doğan Üye
Sırrı Kırcalı Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İbrahim Dicleli Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Şerafettin Kaya Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fevzi Akkan Denetçi
Doğan Ulusoy Denetçi
Hadi Sezer Denetçi
Bulut Göle Denetim Kurulu Üyedek Üyesi
Kemal Togay Denetim Kurulu Üyedek Üyesi
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı Üyesi
Naci Çerezci Haysiyet Divanı Üyesi
Fehmi Gürpınar Haysiyet Divanı Üyesi
İsmail Türk Haysiyet Divanı Üyesi
A. Süreyya Özgül Haysiyet Divanı Üyesi
Alpaslan Kayan Başkan 04.02.1962
Sırrı Kırcalı Başkan Vekili
Erdoğan Kamber Genel Sekreter
Oktay Uslu Sayman
Metin Sirman Üye
Metin Karaca Üye
Doğan İllez Üye
Doğan Ulusoy Denetçi
Halil Kırcalı Denetçi
Fevzi Akkan Denetçi
Niyazi Bicioğlu Haysiyet Divanı Üyesi
İlhami Atasagun Haysiyet Divanı Üyesi
İsmet Topaç Haysiyet Divanı Üyesi
Turgut Erdem Haysiyet Divanı Üyesi
Seyhan Beşkök Haysiyet Divanı Üyesi
Sırrı Kırcalı Başkan 03.02.1963
Ayhan Açıkalın Başkan Vekili
Fatin Tayşi Genel Sekreter
Ertuğrul Baydar Sayman
Semih Beşkardeş Üye
Hadi Sezer Üye
Celal Kayacan Üye
Gürbüz Atabek Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İsmail Dokuzoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Kemal Palaoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Doğan Ulusoy Denetçi
Kamil Erdeha Denetçi
Sabahattin Özkök Denetçi
Cihat Alpan Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Niyazi Bicioğlu Haysiyet Divanı
İlhami Atasagun Haysiyet Divanı
İbrahim  Dicleli Haysiyet Divanı
Metin Karaca Haysiyet Divanı
Turgut Erdem Haysiyet Divanı
Şevket Bilgin Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
İsmail Dokuzoğlu Haysiyet Divan Yedek Üyesi
Sırrı Kırcalı Başkan 02.02.1964
Ayhan Açıkalın 2. Başkan
İsmail Dokuzoğlu Genel Sekreter
N. Fikret Akiş Sayman
Cevat Vural Üye
Neylan Teker Üye
Avni Uzun Üye
Selahattin Aydemir Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Yıldırım Kuzum Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Dündar Karaşar Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Aslan Başarır Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Doğan Ulusoy Denetçi
Kamil Erdeha Denetçi
Selahattin Özkök Denetçi
Kemal Erdal Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Kemal Palaoğlu Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Kemal Togay Disiplin Kurulu
Cahit Sonbay Disiplin Kurulu
Faruk Paykal Disiplin Kurulu
Fuat Kıvanç Disiplin Kurulu
İlhami Atasagun Disiplin Kurulu
Aslan Başarır Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Aykut Hokkacı Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Raif Turgut Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Selahattin Aydemir Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Sırrı Kırcalı Başkan 31.01.1965
Ayhan Açıkalın 2. Başkan
Yılmaz Ergenekon Genel Sekreter
Beycan Tavus Sayman
Neylan Teker Üye
Fikret Akiş Üye
Ertuğrul Baydar Üye
Selahattin Aydemir Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fazıl Kafadar Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fatin Tayşi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Zühtü Yücelik Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İsmail Dokuzoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ertan Ülgener Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Neşe Kutlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Kamil Erdeha Denetçi
Doğan Ulusoy Denetçi
Selahattin Özkök Denetçi
Cevat Vural Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Semih Beşkardeş Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Niyazi Bicioğlu Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Recep Başpınar Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Alpaslan Kayan Haysiyet Divanı
Fehmi Gürpınar Haysiyet Divanı
Şeref Durugönül Haysiyet Divanı
Cahit Sonbay Haysiyet Divanı
Fuat Kıvanç Haysiyet Divanı
Nihat Gönenç Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
İhsan Kırca Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
İlhami Atasagun Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Ayhan Açıkalın Başkan 06.02.1966
Kamil Erdeha Başkan Vekili
Ertuğrul Baydar Genel Sekreter
Beycan Tavus Sayman
Yılmaz Ergenekon Üye
Fatin Tayşi Üye
Neylan Teker Üye
Fazıl Kafadar Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Orhan Aygen Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Cahit Tutum Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Kenan Onat Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Cemil Sevim Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ergun Gökdeniz Denetçi
Adnan Barlas Denetçi
Mehmet Oktay Denetçi
Selahattin Özkök Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Orhan Karayalçın Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Fuat Kıvanç Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Şeref Durugönül Haysiyet Divanı
Kenan Onat Haysiyet Divanı
Cahit Sonbay Haysiyet Divanı
İlhami Atasagun Haysiyet Divanı
Şinasi Göktürk Haysiyet Divanı
Suat Yalın Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Selahattin Özkök Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Ayhan Açıkalın Genel Başkan 22.01.1967
Kamil Erdeha 2. Başkan
Bedia Kuntel Genel Sekreter
Beycan Tavus Genel Sayman
Mehmet Güçlü Lokal İşleri Sorumlusu
Neylan Teker Üye
Fatin Tayşi Üye
Suat Yalın Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Yaşar Mermut Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Edip Akkar Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fikret Akiş Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Suat Dorman Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Erman Bayraktar Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Özer Yılmaz Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ergun Gökdeniz Denetçi
Fazıl Kafadar Denetçi
Adnan Barlas Denetçi
Orhan Karayalçın Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Azmi Seyhan Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Mehmet Oktay Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Cumhur Ferman Haysiyet Divanı
İhsan Olgun Haysiyet Divanı
Şerafettin Durugönül Haysiyet Divanı
Kenan Onat Haysiyet Divanı
Cevdet Vural Haysiyet Divanı
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Fikri Gürpınar Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Arif Payaslıoğlu Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Fazıl Kafadar Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Orhan Karayalçın Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Ayhan Açıkalın Genel Başkan 04.02.1968
Kenan Onat 2. Başkan
Mustafa Balaban Genel Sekreter
Kamil Erdeha Genel Sayman
Yaşar Mermut Lokal Yöneticisi
Mehmet Can Üye
Fikret Nazilli Üye
Fikri Gökçeer Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Bedia Kuntel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Neylan Teker Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fatin Tayşi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Orhan Karayalçın Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Yavuz Nazaroğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fazıl Kafadar Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ergun Gökdeniz Denetçi
Fazıl Kafadar Denetçi
Osman Selenk Denetçi
Orhan Karayalçın Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Fethi Aytaç Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Fethi Soysal Denetim Kurulu Yedek Üyesi
İhsan Olgun Haysiyet Divanı
Sırrı Kırcalı Haysiyet Divanı
Selahattin Aydemir Haysiyet Divanı
Kemal Berkem Haysiyet Divanı
Fuat Kıvanç Haysiyet Divanı
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Kenan Onat Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Mehmet Polat Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Kemal Palaoğlu Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Cumhur Ferman Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Ayhan Açıkalın Genel Başkan 08.02.1970
Nazif Demiröz 2. Başkan
Beycan Tavus Genel Sekreter
Üstün Yılmazoğlu Genel Sayman
Mustafa Balaban İdareci Üye
Yaşar Mermut Üye
Türkan Keşoğlu Üye
Demirhan Sayıner Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Semih Beşkardeş Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ahmet Akyamaç Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fikret Nazilli Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İsmail Dokuzoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Turgut Erdem Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Kenan Onat Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Lütfü Tuncel Denetçi
Fikri Gökçeer Denetçi
Fazıl Kafadar Denetçi
Orhan Karayalçın Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Ergun Gökdeniz Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Cevat Akbulut Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Azmi Seyhan Haysiyet Divanı
Cahit Tutum Haysiyet Divanı
Fuat Kıvanç Haysiyet Divanı
Selahattin Aydemir Haysiyet Divanı
İhsan Olgun Haysiyet Divanı
Sadrettin Sürbehan Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Kenan Onat Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Mehmet Arsan Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Fevzi Yetkiner Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Vasfi Er Haysiyet Divanı Yedek Üyesi
Ayhan Açıkalın Genel Başkan 27.02.1972
Nazif Demiröz 2. Başkan
Yaşar Mermut Genel Sekreter
Üstün Yılmazoğlu Genel Sayman
Mustafa Balaban Üye
Demirhan Sayıner Üye
Türkan Toprak Üye
Halil Erdoğan Gürel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Doğan Canman Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Gencay Şaylan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fazıl Kafadar Denetim Kurulu
Lütfi Tuncel Denetim Kurulu
Orhan Karayalçın Denetim Kurulu
Orhan Bali Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Azmi Seyhan Disiplin Kurulu Üyesi
İhsan Olgun Disiplin Kurulu Üyesi
Şerafettin Türkmen Disiplin Kurulu Üyesi
Fuat Kıvanç Disiplin Kurulu Üyesi
Tahir Şahin Disiplin Kurulu Üyesi
Sırrı Kırcalı Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Fazıl Kafadar Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Ayhan Açıkalın Genel Başkan 24.02.1974
Nazif Demiröz 2. Başkan
Cengiz Bayyurtoğlu Genel Sekreter
Demirhan Sayıner Genel Sayman
Yaşar Mermut Üye
Gencay Şaylan Üye
Doğan Canman Üye
Metin Kazancı Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Münip İlban Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hayrettin Üstünoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ayhan Demircan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Tuncer Ünsal Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Mustafa Tosun Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fethi Aytaç Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fazıl Kafadar Denetim Kurulu Üyesi
Sami Sönmez Denetim Kurulu Üyesi
Fethi Aytaç Denetim Kurulu Üyesi
Orhan Karayalçın Denetim Kurulu Yedek Üyesi
İhsan Dede Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Ali Pıtır Denetim Kurulu Yedek Üyesi
İhsan Olgun Disiplin Kurulu Üyesi
Nazım Çengelci Disiplin Kurulu Üyesi
Nevzat B. Öztürk Disiplin Kurulu Üyesi
Selahattin Aydemir Disiplin Kurulu Üyesi
Tuncer Ünsal Disiplin Kurulu Üyesi
Cahit Tutum Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Şerafettin Tolungüç Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Bengi Bilgeman Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Mustafa Karabiber Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Hamdi Özer Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Ayhan Açıkalın Genel Başkan 29.02.1976
Nazif Demiröz 2. Başkan
Yaşar Mermut Genel Sekreter
Demirhan Sayıner Genel Sayman
Doğan Canman Üye
Gencay Şaylan Üye
Ahmet Molvalı Üye
Cengiz Bayyurtoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Zahide Ecemiş Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Nihat Etiz Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Tuncer Ünsal Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Nihat Üçyıldız Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Şeref Durugönül Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fethi Aytaç Denetim Kurulu Üyesi
Orhan Karayalçın Denetim Kurulu Üyesi
Fazıl Kafadar Denetim Kurulu Üyesi
İhsan Olgun Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Demirhan Sayıner Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Tuncer Ünsal Denetim Kurulu Yedek Üyesi
İhsan Olgun Disiplin Kurulu Üyesi
Enver Kuray Disiplin Kurulu Üyesi
Selahattin Aydemir Disiplin Kurulu Üyesi
Göksan Soner Disiplin Kurulu Üyesi
Bahri Gevrek Disiplin Kurulu Üyesi
Şerafettin Durugönül Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Şeref Tolungüç Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Tarık Hatusil Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Mahmut Polat Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Bahattin Ablum Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Ayhan Açıkalın Genel Başkan 26.02.1978
Mustafa Gündeşlioğlu 2. Başkan
Göksan Soner Genel Sekreter
Osman Aslan Genel Sayman
Ayla Behlülgil Üye
Bülent Ardanuç Üye
Hürol Sarp Üye
Demirhan Sayıner Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Zekeriya Temizel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Doğan Canman Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Teoman Yazgan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Cengiz Özkan Denetim Kurulu Üyesi
Cengiz Akın Denetim Kurulu Üyesi
Erdoğan Özdemir Denetim Kurulu Üyesi
Fazıl Kafadar Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Orhan Karayalçın Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Akın Özçekirge Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Bahri Gevrek Disiplin Kurulu Üyesi
Metin Kazancı Disiplin Kurulu Üyesi
Abdülkadir Ateş Disiplin Kurulu Üyesi
Selahattin Aydemir Disiplin Kurulu Üyesi
Necmi Salihoğlu Disiplin Kurulu Üyesi
Hilmi Kayaş Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Bahir Ayçin Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Fethi Aytaç Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Güngör Aydın Genel Başkan 24.02.1980
Ayhan Çopur 2. Başkan
Çetin Vardar Genel Sekreter
Haluk İncitmez Genel Sayman
Mustafa Gündeşlioğlu Üye
Alper Aktan Üye
Cengiz Özkan Üye
Salih Er Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ayhan Açıkalın Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Zekeriya Temizel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İsmet Gürbüz Civelek Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ziya Çoker Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Nazif Demiröz Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hürol Sarp Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Murat Ülgen Denetim Kurulu Üyesi
Osman Aslan Denetim Kurulu Üyesi
Ahmet Olgun Denetim Kurulu Üyesi
Turgay Bilgin Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Şinasi Erdemli Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Rıza Gür Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Muammer Yiğit Onur Kurulu Üyesi
Abdülkadir Ateş Onur Kurulu Üyesi
Kaya Enderin Onur Kurulu Üyesi
Ayhan Erol Onur Kurulu Üyesi
İbrahim Önen Onur Kurulu Üyesi
Ahmet Molvalı Onur Kurulu Yedek Üyesi
Metin Kazancı Onur Kurulu Yedek Üyesi
Seyfettin Naliş Onur Kurulu Yedek Üyesi
Bedri Nazlıoğlu Onur Kurulu Yedek Üyesi
Bahattin Ablum Onur Kurulu Yedek Üyesi
Güngör Aydın Genel Başkan 31.01.1982
Ayhan Çopur 2. Başkan
Çetin Vardar Genel Sekreter
Haluk İncitmez Sayman
Alper Aktan Üye
Salih Er Üye
Muammer Yiğit Üye
Feridun Özgen Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ayhan Erel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Cengiz Özkan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ayhan Açıkalın Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hürol Sarp Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Mahmut Yılbaş Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İsmet Gürbüz Civelek Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Nuri Yıldırım Denetim Kurulu Üyesi
Zafer Özcan Denetim Kurulu Üyesi
Süleyman Şahin Denetim Kurulu Üyesi
Melih Yenişehirli Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Niyazi Ardıçoğlu Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Şinasi Erdemli Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Kemal Mısırlıoğlu Onur Kurulu Üyesi
Turgut Çarıklı Onur Kurulu Üyesi
Ersen Yavuz Onur Kurulu Üyesi
Can Hamamcı Onur Kurulu Üyesi
Kudret Ulutürk Onur Kurulu Üyesi
Cevat Kani Üner Onur Kurulu Yedek Üyesi
Ertan Dikmen Onur Kurulu Yedek Üyesi
Fikret Öngen Onur Kurulu Yedek Üyesi
Turhan Beyazit Onur Kurulu Yedek Üyesi
Bahattin Ablum Onur Kurulu Yedek Üyesi
Cevat Geray Genel Başkan 29.01.1984
Erdem Yörükoğlu 2. Başkan
Muharrem Kılıç Genel Sekreter
Cihat Madanoğlu Genel Sayman
Hürol Sarp Üye
Fikret Öngen Üye
Ayhan Erel Üye
Turgay Erpul Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Cengiz Özkan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Faruk Coşar Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Tülay Demirel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
A. Berna Öztürk Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İbrahim Gündüz Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ersin Kabaoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Nuri Yıldırım Denetim Kurulu Üyesi
Türkan Toprak Denetim Kurulu Üyesi
Müslüm Demirbilek Denetim Kurulu Üyesi
Sudi Kocaimamoğlu Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Abdülkadir Ateş Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Şensu Yemişçi Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Alpaslan Işıklı Onur Kurulu Üyesi
Bahri Savcı Onur Kurulu Üyesi
Uluç Gürkan Onur Kurulu Üyesi
Ertuğrul Baydar Onur Kurulu Üyesi
Can Hamamcı Onur Kurulu Üyesi
İstemihan Talay Onur Kurulu Yedek Üyesi
Birsen Bozoğlu Onur Kurulu Yedek Üyesi
Sahir Koçak Onur Kurulu Yedek Üyesi
Mete Aysal Onur Kurulu Yedek Üyesi
Savaş Aldoğan Onur Kurulu Yedek Üyesi
Alper Aktan Genel Başkan 09.02.1986
Uluç Gürkan 2. Başkan
Ülkü Orbay Genel Sekreter
Şükrü Kutluay Sayman
Ahmet Bahadır Boso Üye
Mustafa Akgökçe Üye
Aras Erol Üye
Metin Pınarbaşı Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Yüksel Erdoğmuş Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Semih Bilgin Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Sema Tuğrul Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İsmail Bingöl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Haki Aytekin Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ersen Yavuz Denetim Kurulu Üyesi
Aslan Ünlütürk Denetim Kurulu Üyesi
Şemsettin Aykul Denetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kaya Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Mine Yağcı Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Hacer Kocaman Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Altan Tuna Onur Kurulu Üyesi
Kudret Ulutürk Onur Kurulu Üyesi
Ülfet Çimbiş Onur Kurulu Üyesi
Namık Özkan Onur Kurulu Üyesi
Aydın Seferbay Onur Kurulu Yedek Üyesi
Nermin Özçınar Onur Kurulu Yedek Üyesi
Mücella Korkmaz Onur Kurulu Yedek Üyesi
Müslüm Demirbilek Onur Kurulu Yedek Üyesi
Osman Tan Onur Kurulu Yedek Üyesi
Alper Aktan Genel Başkan 07.02.1988
Gencay Şaylan 2. Başkan
Ülkü Orbay Genel Sekreter
Nihat Özkaya Sayman
Ahmet Bahadır Boso Üye
Sinan Alp Üye
Mustafa Su Üye
Tahsin Özmen Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Fikri Gümüş Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Nesrin Hocaoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Mustafa Kaya Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hakan Özel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
A. Doğan Akın Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Mustafa Şen Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Müslim Demirbilek Denetim Kurulu Üyesi
Oğuzhan Gökalp Denetim Kurulu Üyesi
Haki Aytekin Denetim Kurulu Üyesi
Osman Tan Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Ali Boratav Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Vedat Özden Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Mücella Karagöz Onur Kurulu Üyesi
Altan Tuna Onur Kurulu Üyesi
Bilgin Aygül Onur Kurulu Üyesi
Fikret Gülen Onur Kurulu Üyesi
M. Rıza Ünlüçay Onur Kurulu Üyesi
Hayrettin Polat Onur Kurulu Yedek Üyesi
Zafer Kalaycıoğlu Onur Kurulu Yedek Üyesi
Nermin Özçınar Onur Kurulu Yedek Üyesi
Mine Yağcı Onur Kurulu Yedek Üyesi
Hacer Kocaman Onur Kurulu Yedek Üyesi
Alpaslan Işıklı Genel Başkan 24.02.1990
Aydın Köymen 2. Başkan
Nadir Elibol Genel Sekreter
Yılmaz Tan Sayman
Ayhan Çopur Üye
Bahri Gevrek Üye
Cevdet Erdost Üye
Ahmet Tan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Mevlut Duruoğlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Savaş Sönmez Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ayşe Berrin Dikmelik Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Erhan Tezgör Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hasan Tahsin Benli Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ali Rıza Koçyiğit Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Kayıhan Batur Denetim Kurulu Üyesi
Nazik Işık Denetim Kurulu Üyesi
Hilmi Yatçı Denetim Kurulu Üyesi
Feride Altan Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Hülya Ürkmez Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Turgay Erpul Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Bahri Savcı Onur Kurulu Üyesi
Alper Aktan Onur Kurulu Üyesi
Ömür Sezgin Onur Kurulu Üyesi
Mümtaz Soysal Onur Kurulu Üyesi
Kemal Togay Onur Kurulu Üyesi
Ayla Kutlu Onur Kurulu Yedek Üyesi
Sami Sönmez Onur Kurulu Yedek Üyesi
Ertuğrul Baydar Onur Kurulu Yedek Üyesi
Hüseyin Merzeci Onur Kurulu Yedek Üyesi
Oktay Varlıer Onur Kurulu Yedek Üyesi
Alpaslan Işıklı Genel Başkan 09.02.1992
Erhan Bener 2. Başkan
Yılmaz Tan Genel Sekreter
Mevlut Duruoğlu Sayman
Hilmi Yatçı Üye
Şükran Çakır Üye
Serdar Şahinkaya Üye
Fatma Yıldırım Vidinli Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Esin Güllüler Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Murat Ekin Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Osman Nejat Güneri Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Selami Yiğit Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Aykut Namık Çoban Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ertan Ercan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Mehmet Şirin Öztürk Denetim Kurulu Üyesi
Nazik Işık Denetim Kurulu Üyesi
Mete Saadetlioğlu Denetim Kurulu Üyesi
Yasemin Yücesoy Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Ufuk Vehbi Varol Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Cahit Baştimur Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Ertuğrul Baydar Onur Kurulu Üyesi
Coşkun Akmeriç Onur Kurulu Üyesi
Müzeyyen Çevik Onur Kurulu Üyesi
Oğuz Aydemir Onur Kurulu Üyesi
Ayla Kutlu Onur Kurulu Üyesi
Fatih Güngör Onur Kurulu Yedek Üyesi
Mahmut Yoloğlu Onur Kurulu Yedek Üyesi
Murat Şeker Onur Kurulu Yedek Üyesi
Tümay Ergin Onur Kurulu Yedek Üyesi
Sami Sönmez Onur Kurulu Yedek Üyesi
Arslan Kaya Genel Başkan 13.02.1994
Can Hamamcı II. Başkan
R. Tarık Lüleç Genel Sekreter
Mehmet Siyam Kesimoğlu Genel Sayman
Hürol Sarp Üye
Aydın Esen Üye
Ayla Kutlu Üye
Hülya Ürkmez Yönetim Kurulu Yedek
Gülsevin Berber Yönetim Kurulu Yedek
Hikmet Ciner Yönetim Kurulu Yedek
Mekan Demirkaya Yönetim Kurulu Yedek
Cahit Soysal Yönetim Kurulu Yedek
Hasan Zümreoğlu Yönetim Kurulu Yedek
Aykut Çoban Yönetim Kurulu Yedek
İhsan Feyzibeyoğlu Denetim Kurulu
Nejat Elaldı Denetim Kurulu
Cahit Baştimur Denetim Kurulu
Şule Şahin Denetim Kurulu Yedek
İsmail Can Denetim Kurulu Yedek
Hikmet Yavuzyiğit Denetim Kurulu Yedek
Ruşen Keleş Onur Kurulu
Zeynep Arat Onur Kurulu
Yüksel Koç Yalkın Onur Kurulu
Şinasi Erdemli Onur Kurulu
Ömür Sezgin Onur Kurulu
Feriha Cevan Onur Kurulu Yedek
Hülagü Kaplan Onur Kurulu Yedek
Ünkur Gürses Onur Kurulu Yedek
Melikşah Acuner Onur Kurulu Yedek
Umman Hamitoğulları Onur Kurulu Yedek
Alper Aktan Genel Başkan  15.02.1996
Mehmet Siyam Kesimoğlu II. Başkan
Ali Çolak Genel Sekreter
Selçuk Göralcan Genel Sayman
Hasan Tahsin Benli Üye
M. Yılmaz Tan Üye
R. Aşkın Türeli Üye
Emine Akın Yönetim Kurulu Yedek
Mehmet Yılmaz Yönetim Kurulu Yedek
Fahri Bakırcı Yönetim Kurulu Yedek
Hasan Gençtürk Yönetim Kurulu Yedek
M. Ali Yılmaz Yönetim Kurulu Yedek
Uğur Yılmaz Yönetim Kurulu Yedek
Sait Arcagök Yönetim Kurulu Yedek
Selim Soydemir Denetim Kurulu
Uğurhan Ünal Denetim Kurulu
Mustafa Dündar Denetim Kurulu
Nilüfer Tuğral Kamer Denetim Kurulu Yedek
Atakan Özdemir Denetim Kurulu Yedek
Kadir Timurtürkan Denetim Kurulu Yedek
Güldal Mumcu Onur Kurulu
Fikret Saygılı Onur Kurulu
Taner Timur Onur Kurulu
Ersen Yavuz Onur Kurulu
Gülsen Yenişehirli Onur Kurulu
Füsun Çiçekoğlu Oralalp Onur Kurulu Yedek
Hasan Tıltak Onur Kurulu Yedek
İ. Hakkı Gürses Onur Kurulu Yedek
Zübeyde Erdoğan Onur Kurulu Yedek
Doğan Candan Onur Kurulu Yedek
Mehmet Siyam Kesimoğlu Genel Başkan  15.02.1998
Füsun Çiçekoğlu Oralalp II. Başkan
Hasan Tahsin Benli Genel Sekreter
Cüneyt İnal Genel Sayman
Doç. Dr. Serpil Sancar Üşür Üye
M. Hikmet Yavuzyiğit Üye
Kalgayhan Dönmez Üye
Alp Üner Yönetim Kurulu Yedek
Gani Özbay Yönetim Kurulu Yedek
Oğuz Topak Yönetim Kurulu Yedek
Birol Korkmaz Yönetim Kurulu Yedek
Kazım Coşkun Yönetim Kurulu Yedek
Serap Yılmaz Yönetim Kurulu Yedek
Aydan Açıl Yönetim Kurulu Yedek
Haluk Rıza Tabuk Denetim Kurulu
Yusuf Gizli Denetim Kurulu
Salim Koç Denetim Kurulu
Hikmet Uysal Denetim Kurulu Yedek
O. Nejat Güneri Denetim Kurulu Yedek
Can Güldere Tuna Denetim Kurulu Yedek
Güldal Mumcu Onur Kurulu
Prof. Dr. Rona Aybay Onur Kurulu
Prof. Dr. Cem Eroğul Onur Kurulu
Salih Er Onur Kurulu
Fikret Saygılı Onur Kurulu
Dr. Selim Soydemir Onur Kurulu Yedek
Urd. Doç. Dr. Cahit Emre Onur Kurulu Yedek
Mete Saadetlioğlu Onur Kurulu Yedek
Haki Aytekin Onur Kurulu Yedek
Kudret Emiroğlu Onur Kurulu Yedek
Füsun Çiçekoğlu Oralalp Genel Başkan  07.02.2000
Şakir Torunlar II. Başkan
Hasan Tahsin Benli Genel Sekreter
Yusuf Gizli Genel Sayman
İlter Ertuğrul Üye
Haluk Rıza Tabuk Üye
Cezmi Aksoy Üye
Feride Eroğlu Yönetim Kurulu Yedek
Oğuz Topak Yönetim Kurulu Yedek
Saregül Ünler ahi Yönetim Kurulu Yedek
Faik Naci Turan Yönetim Kurulu Yedek
Serap Zeyrek Yönetim Kurulu Yedek
Asude Tuncel Yönetim Kurulu Yedek
Yalçın Doğan Yönetim Kurulu Yedek
Neşe Tartanoğlu Denetim Kurulu
Hikmet Uysal Denetim Kurulu
İhsan Demirci Denetim Kurulu
Kemal Sevli Denetim Kurulu Yedek
Hasan Ali Topçu Denetim Kurulu Yedek
Hakan Demir Denetim Kurulu Yedek
Prof. Dr. Sina Akşin Onur Kurulu
Güldal Mumcu Onur Kurulu
Savaş Sönmez Onur Kurulu
Kalender Türeoğlu Onur Kurulu
Serdar Şahinkaya Onur Kurulu
Prof. Dr. Şiir Yılmaz Onur Kurulu
Fatih Güngör Onur Kurulu
Kudret Ulutürk Onur Kurulu
Gülay Coşkun Tan Onur Kurulu
Selami Yiğit Onur Kurulu
Füsun Çiçekoğlu Oralalp Genel Başkan  10.02.2002
Savaş Sönmez II. Başkan
İlter Ertuğrul Genel Sekreter
Haluk Rıza Tabuk Genel Sayman
Feride Eroğlu Üye
Doç. Dr. Nesrin Algan Üye
Deniz Gürel Çakıroğlu Üye
Aişegül Bozkurt Yönetim Kurulu Yedek
Naim Kandemir Yönetim Kurulu Yedek
Hikmet Ertan Yönetim Kurulu Yedek
Değer Akal Yönetim Kurulu Yedek
Sibel Arıkan Yönetim Kurulu Yedek
Sarp Balcı Yönetim Kurulu Yedek
Zafer Çalışkan Yönetim Kurulu Yedek
Hikmet Uysal Denetim Kurulu
Süleyman Gökdemir Denetim Kurulu
Saregül Ünler Ahi Denetim Kurulu
Arif Kümbül Denetim Kurulu Yedek
Dr. Recep Boztemur Denetim Kurulu Yedek
Erkan Hacıfazlıoğlu Denetim Kurulu Yedek
Güldal Mumcu Onur Kurulu
Prof. Dr. Taner Timur Onur Kurulu
Prof. Dr. Cem Eroğul Onur Kurulu
Fahir Işıksız Onur Kurulu
Kalender Türeoğlu Onur Kurulu
Arife Coşkun Onur Kurulu Yedek
Serdar İnal Onur Kurulu Yedek
Süleyman Kahraman Onur Kurulu Yedek
Tansel Güven Onur Kurulu Yedek
Zeynep Çulha Onur Kurulu Yedek
Ali ÇOLAK Genel Başkan   15.02.2004
Süleyman Nazif Garibağaoğlu II. Başkan
Yalçın Doğan Genel Sekreter
Muzaffer Kökver Genel Sayman
Erdal Eren Üye
Dr. Burça Kızılırmak Üye
B. Haluk Yavuz Üye
Musa Ceylan Yönetim Kurulu Yedek
Nuri Deliorman Yönetim Kurulu Yedek
Rıdvan Aras Yönetim Kurulu Yedek
Doğan Alantar Yönetim Kurulu Yedek
Mehmet Kahraman Yönetim Kurulu Yedek
Bedriye Aslan Yönetim Kurulu Yedek
Battal Özkapıcı Yönetim Kurulu Yedek
Servet Özkök Denetim Kurulu
Hikmet Ertan Denetim Kurulu
Tansel Güven Denetim Kurulu
Gülgün Yapıcıoğlu Denetim Kurulu Yedek
Hakan Atik Denetim Kurulu Yedek
Kenan Kaçan Denetim Kurulu Yedek
Güngör Aydın Onur Kurulu
Prof. Dr. Can Hamamcı Onur Kurulu
Ülkü Orbay Onur Kurulu
Alper Aktan Onur Kurulu
Şinasi İpek Onur Kurulu
Nebil Deveci Onur Kurulu Yedek
T. Azam Ün Onur Kurulu Yedek
Ümit Kaya Onur Kurulu Yedek
Betül Yener Onur Kurulu Yedek
Ahmet Hoca Onur Kurulu Yedek
Ali ÇOLAK Genel Başkan  05.03.2006
Erdal Eren II. Başkan
Yalçın Doğan Genel Sekreter
O. Nejat Güneri Genel Sayman
Mustafa Durmuş Üye
B. Haluk Yavuz Üye
Başak Yılankırkan Çubuk Üye
Özgür Kabayel Yönetim Kurulu Yedek
Sibel Arıkan Yönetim Kurulu Yedek
Gamze Pınar Özaydın Yönetim Kurulu Yedek
Musa Ceylan Yönetim Kurulu Yedek
Mustafa Şahin Yönetim Kurulu Yedek
Lale Kuru Öksüz Yönetim Kurulu Yedek
Demet Aydın Yönetim Kurulu Yedek
İlhami Ünal Denetim Kurulu
Betül Yener Denetim Kurulu
Serkan Opak Denetim Kurulu
Bülent Çetiner Denetim Kurulu Yedek
Aziz Bora Elçin Denetim Kurulu Yedek
Sertif Ceylan Denetim Kurulu Yedek
Korkut Boratav Onur Kurulu
Alper Aktan Onur Kurulu
İşaya Üşür Onur Kurulu
Ahmet Tan Onur Kurulu
Şinasi İpek Onur Kurulu
Nilüfer Tuğral Kamer Onur Kurulu Yedek
M. Ali Yılmaz (1986) Onur Kurulu Yedek
Bahri Bellek Onur Kurulu Yedek
T. Azam Ün Onur Kurulu Yedek
Zeki Arifioğlu Onur Kurulu Yedek
Ali Çolak Genel Başkan  30.03.2008
Erdal Eren II. Başkan
Yalçın Doğan Genel Sekreter
Gamze Pınar Özaydın Genel Sayman
Vadi Doğan Küçük Üye
Musa Ceylan Üye
Pınar Bedirhanoğlu Üye
Başak Yılankırkan Çubuk Yönetim Kurulu Yedek
Ali Raif Falcıoğlu Yönetim Kurulu Yedek
Lale Kuru Öksüz Yönetim Kurulu Yedek
Mahmut Kale Yönetim Kurulu Yedek
Ebru Gülsoy Yönetim Kurulu Yedek
Çağla Ünlütürk Yönetim Kurulu Yedek
Eren Öğütoğulları Yönetim Kurulu Yedek
O. Nejat Güneri Denetim Kurulu
Serkan Opak Denetim Kurulu
Reyhan Erişkin Denetim Kurulu
Çağatay Usluoğlu Denetim Kurulu Yedek
Melike Değer Denetim Kurulu Yedek
Ömer Kürüm Denetim Kurulu Yedek
Taner Timur Onur Kurulu
İşaya Üşür Onur Kurulu
Yunus Isın Onur Kurulu
Muharrem Kılıç Onur Kurulu
R. Aşkın Türeli Onur Kurulu
Hakan Eken Onur Kurulu Yedek
Özgür Tüfekçi Onur Kurulu Yedek
İlker Özerk Özcan Onur Kurulu Yedek
Mustafa Şahin Onur Kurulu Yedek
Atakan Özdemir Onur Kurulu Yedek
İhsan Feyzibeyoğlu Genel Başkan 21.03.2010
Turgay Erpul II. Başkan
N. Filiz Levendoğlu Genel Sekreter
Alper Demir Genel Sayman
Mustafa Akgökçe Yönetim Kurulu Üyesi
Binnur Berberoğlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Alpay Dikmen Yönetim Kurulu Üyesi
İzzet Alpagut Yalınbaş Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Emek Koçak Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Bülent Çevik Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Mustafa Ün Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Y. Tayfun Şölen Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Bünyamin Kılıçaslan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ayşin Yılmaz Şahin Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Mustafa Adıgüzel Denetim Kurulu Üyesi
Suat Kepenek Denetim Kurulu Üyesi
Nermin Ateş Denetim Kurulu Üyesi
Belgin Şatıroğlu Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Ayşe Yalova Denetim Kurulu Yedek Üyesi
İlhan Özkan Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Ali Serindağ Onur Kurulu Üyesi
Mehmet Bahri Öktem Onur Kurulu Üyesi
A. Metin Kazancı Onur Kurulu Üyesi
Halis Uluç Gürkan Onur Kurulu Üyesi
Onur Arı Onur Kurulu Üyesi
Belma Ulupınar (Çamoğlu) Onur Kurulu Yedek Üyesi
Naim Nurullah Kandemir Onur Kurulu Yedek Üyesi
Ersin Tatlı Onur Kurulu Yedek Üyesi
Salih Zeki Aktekin Onur Kurulu Yedek Üyesi
Faruk Coşar Onur Kurulu Yedek Üyesi
Sevilay Çelenk Genel Başkan 25.03.2012
Orhan Yüksel II. Başkan
Özgür Tüfekçi Genel Sekreter
Özgür Kabayel Genel Sayman
Fuat Şen Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar Ecevitoğlu Yönetim Kurulu Üyesi
Azmi Ekmen Yönetim Kurulu Üyesi
Dinçer Demirkent Yönetim Kurulu Yedek
Ferhun Ateş Yönetim Kurulu Yedek
Kübra Ceviz Yönetim Kurulu Yedek
Ali Raif Falcıoğlu Yönetim Kurulu Yedek
Mustafa Belen Yönetim Kurulu Yedek
Özhan Değirmencioğlu Yönetim Kurulu Yedek
Melike Değer Yönetim Kurulu Yedek
Mustafa Ayaz Denetim Kurulu Üyesi
Onur Biçer Denetim Kurulu Üyesi
Metin Karabat Denetim Kurulu Üyesi
Haluk İl Denetim Kurulu Yedek
Çağatay Usluoğlu Denetim Kurulu Yedek
Taner Timur Onur Kurulu Üyesi
Ömür Sezgin Onur Kurulu Üyesi
Erel Tellal Onur Kurulu Üyesi
Aksu Bora Onur Kurulu Üyesi
Bilge Sönmez Onur Kurulu Üyesi
Kadir Erozan Onur Kurulu Yedek
Celal Aslan Onur Kurulu Yedek
Cahit Yılmaz Onur Kurulu Yedek
Zafer Çalışkan Onur Kurulu Yedek
Ömer Kürüm Onur Kurulu Yedek
Erdal Eren
Genel Başkan 16.03.2014
Erdal Şahinbaş II. Başkan
Betül Yener Genel Sekreter
Mehmet Değerliyurt Genel Sayman
Başak Yılankırkan Yönetim Kurulu Üyesi
Rıdvan Aras Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Ünlü Yönetim Kurulu Üyesi
Semra Erbay Yönetim Kurulu Yedek
İsmail Atalay Yolcu Yönetim Kurulu Yedek
İlyas Emre Yayla Yönetim Kurulu Yedek
Ozan Bardakçı Yönetim Kurulu Yedek
Özer Metin Yönetim Kurulu Yedek
Cezmi Aksoy Yönetim Kurulu Yedek
Hande Çelikel Yönetim Kurulu Yedek
Arzu Gök Denetim Kurulu Üyesi
Can Giray Özgül Denetim Kurulu Üyesi
Gencer Karagenç Denetim Kurulu Üyesi
Eren Öğütoğulları Denetim Kurulu Yedek
Yiğit Engin Denetim Kurulu Yedek
Prof. Dr. Bilsay Kuruç Onur Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Metin Kazancı Onur Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Serpil Sancar Onur Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Makal Onur Kurulu Üyesi
Ülkü Ekren Onur Kurulu Üyesi
Hakan Nuri Veysi Kırklar Onur Kurulu Yedek
Haldun Yağan Onur Kurulu Yedek
Yavuz Selim Akkoç Onur Kurulu Yedek
Selin Hakkani Onur Kurulu Yedek
O. Nejat Güneri Onur Kurulu Yedek
Erdal Eren
Genel Başkan 27.03.2016
Erdal Şahinbaş II. Başkan
Mehmet Değerliyurt Genel Sekreter
Başak Yılankırkan Genel Sayman
Kemal Sevli Yönetim Kurulu Üyesi
Cezmi Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi
Ozan Bardakçı Yönetim Kurulu Üyesi
Semra Erbay Yönetim Kurulu Yedek
İsmail Atalay Yolcu Yönetim Kurulu Yedek
İlyas Emre Yayla Yönetim Kurulu Yedek
Özer Metin Yönetim Kurulu Yedek
Gökhan Ateş Yönetim Kurulu Yedek
Can Giray Özgül Denetim Kurulu Üyesi
Gencer Karagenç Denetim Kurulu Üyesi
Yiğit Engin Denetim Kurulu Üyesi
Hasan Ali Topçu Denetim Kurulu Yedek
Senem Küçük(Yörür) Denetim Kurulu Yedek
Prof. Dr. Bilsay Kuruç Onur Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Metin Kazancı Onur Kurulu Üyesi
Ayla Kutlu Onur Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Makal Onur Kurulu Üyesi
Ülkü Ekren Onur Kurulu Üyesi
Hakan Nuri Veysi Kırklar Onur Kurulu Yedek
Haldun Yağan Onur Kurulu Yedek
A. Bülent Toptaş Onur Kurulu Yedek
Selin Hakkani Onur Kurulu Yedek
O. Nejat Güneri Onur Kurulu Yedek