1 MAYIS’TA MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ PANKARTI ALTINDA YÜRÜYORUZ

“Bak, işçi tulumu giymiş umut!”

Değerli Mülkiyeliler

Güvencesizlik ve geleceğe dair belirsizliğin; iş cinayetleri ve işsizliğin; ekonomik kriz ve yoksulluğun; savaşın; cinsel şiddet, kadın cinayetleri ve nefret suçlarının; yok sayılan temel hak ve özgürlüklerin bütün ülkeyi sürüklediği umutsuzluk ikliminde, umudu örgütlemek için yan yana geliyoruz.

Emeğin, barışın, adaletin, eşitliğin ve umudun gününde; 1 Mayıs’ta Mülkiyeliler Birliği pankartı altında yürüyoruz. 13.00’te Mülkiyeliler Birliği’nde buluşup, 14.00’te Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda olacağız.

Yaşasın 1 Mayıs!

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu