10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin BM Genel Kurulu’nda kabul edilişinin 74. yılında, neo-liberal politikalar, otoriter rejimler, popülist liderlerin yükselişi ve ekonomik krizin etkisiyle, insan hakları baskıcı yönetimler tarafından tüm dünyada geri plana atılmakta, yıllar boyu süren mücadeleler sonucu elde edilen kazanımlar yok edilmeye çalışılmaktadır.
Ne yazık ki ülkemizde de başta kuvvetler ayrımı ve yargı bağımsızlığı olmak üzere insan haklarının teminatı olan ilkeler ve kurumsal mekanizmaların sistematik bir biçimde tahrip edildiğine tanık olmaktayız. Başta insan hakları savunucuları, gazeteciler, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler olmak üzere, tüm bireyler medeni ve siyasal hakların kullanılmasında yoğun baskılara ve insan hakları ihlallerine maruz kalmakta; halk sağlığı ve ekonomi yönetiminde tercih edilen politikalar ekonomik, sosyal ve kültürel hakların kullanılmasında ciddi engel teşkil etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alınması insan haklarında yaşanan gerilemenin en somut örneklerindendir.
Tüm baskılara rağmen insan hakları savunucularının ve demokratik kitle örgütlerinin çabaları ve direnci umudumuzu ve insan haklarına dayalı bir düzene olan inancımızı diri tutmaktadır.
Mülkiyeliler Birliği, bünyesinde yer alan İnsan Hakları Merkezi’nin 40 yılı aşkın birikim ve tecrübesine de yaslanarak, laikliğe ve hukukun üstünlüğüne dayanan, hiçbir ayrım olmadan tüm vatandaşların eşit, özgür ve barış içinde yaşadığı, insan haklarının göz ardı edilmediği, cezasızlığın hüküm sürmediği bir Türkiye için mücadele etmeye; kadınların, LGBTİ+ bireylerin, çocukların, işçilerin, engellilerin ve mültecilerin haklarının korunması için sesini yükseltmeye devam edecektir.

Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun!

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu