10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi (İHM) 1978 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde kuruldu. 1980 darbesinde payına düşeni almış, merkezin kuruluşunda yer alan pek çok akademisyen 1402 Sayılı Yasa uyarınca üniversiteden uzaklaştırıldığı için İHM sessizliğe bürünmüştü. 1990’lı yıllarda yeniden canlanan İHM, ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleriyle birlikte düzenlediği faaliyetlerle ve akademik çalışmalarıyla insan hakları alanının önemli bir parçası haline geldi. Mülkiye’nin özgürlükçü ve çok disiplinli akademik ortamında İHM bir yüksek lisans programı açtı; akademik alanı konferansları, etkinlikleri ve yayınlarıyla besledi. Bu canlı ve verimli süreç Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün İHM’yi 2017’de fiilen kapatmasıyla ve ardından İHM bünyesinde faaliyet gösteren akademisyenlerin pek çoğunun barış imzacısı olmaları nedeniyle ihracıyla bir kez daha baltalandı, ama bu sefer İHM sessizliğe bürünmedi.

2018 Mayıs’ından bu yana İHM, Mülkiyeliler Birliği bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 1970’lerden bugüne alandaki birikimini ve deneyimini insan haklarını korumak ve savunmak adına kullanmaya devam etmektedir.

Buradayız.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun.

Mülkiye İnsan Hakları Merkezi