11. MÜLKİYE GENÇ SOSYAL POLİTİKACILAR KONGRESİ

11. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Programı

9 Kasım 2018, Cuma (I. Gün)

10.00-10.30 Kayıt

10.30-11.00 Açılış Konuşmaları

 • Doç. Dr. Gaye BURCU YILDIZ (Kongre Düzenleme Kurulu Adına)
 • Dinçer DEMİRKENT (Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı)

11.00-12.30 I. Oturum: İş Kazaları ve Çocuk Emeği

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU)

 • Çisem KURT (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), “İş Kazaları ve Sendikalaşma: Sektörel Bir Analiz”
 • Sibel DOĞANAY (Akdeniz Üniversitesi), “İşçi Sağlığı İş Güvenliğinde Söylem-Gerçek İkilemi: Antalya İnşaat İşçileri Örneği”
 • Yonca ELMA (Ordu Üniversitesi), “Çocuk İşçiliği: Saya İşçileri Örneği”

 

12.30-13.30 Yemek Arası

 

13.30-15.00 II. OTURUM: Sendikacılık ve İşçi Hareketleri

(Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aziz ÇELİK)

 • Göktuğ İPEK (İstanbul Üniversitesi), “Yerli ve Milli Sendikalaşma: 1947 Tarihli (5018 Sayılı) Sendikalar Kanunu’na Basının Yaklaşımı”
 • Özge KAHRAMAN (Ankara Üniversitesi), “1987 Kazlıçeşme Deri İşçilerinin Grev Öyküsü”
 • Cüneyt EREN (Ankara Üniversitesi), “Barikat Çocuklarının Hikâyesi: Yatağan İşçilerinin (2013-2014) Direnişi”

 

15.30-16.00 Kahve Arası

 

16.00-17.15 III. OTURUM: İşgücü Piyasası ve Göç

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Banu UÇKAN HEKİMLER)

 • Merve KAYADUVAR (Dokuz Eylül Üniversitesi), “Emek Piyasalarının Neoliberal Dönüşümü Bağlamında Aktif İstihdam Politikaları: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mesleki Eğitim Kursları Örneği”
 • Şenol SIRMA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) – Aslı ŞAHİNKAYA ADAR (Kocaeli Üniversitesi), Mübadeleden Mülteci Göçüne: Türkiye’de İşgücü Piyasaları ve Uluslararası Göç

 

18.00 Prof. Dr. Cahit TALAS Sosyal Politika Ödülü Töreni ve Kokteyl

 

10 Kasım 2018, Cumartesi (II. Gün)

 11.00-12.15 IV. Oturum: Bireysel ve Toplu İş Hukuku Açısından “Hak Arama”

(Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ)

 • Cansu ŞENGÜL (Anadolu Üniversitesi), “Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”
 • Işıl KURNAZ (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi), “Sendikal Hakların 1961’den 1982’ye Seyri ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarına Yansımaları”

 

12.15-13.30 Yemek Arası

 

13.30-15.00 V. Oturum: Toplumsal Cinsiyet, Çalışma Hayatı ve Mekân

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU)

 • Esra ÇALIŞKAN (İnönü Üniversitesi), “Damgalanmış Mekânlar ‘Malatya Bit Pazarı ve Tellal Pazarı Örnekleri’”
 • İlkay KİRİL ÜREMİŞ (Pamukkale Üniversitesi), “Emek Süreci Bağlamında Turizm Sektörüne Dair Bir Çözümleme: Antalya Turizm Sektöründe Kadın Emekçiler Örneği”
 • Kardelen Dilara CAZGIR (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), “Hane içi Görev Paylaşımının Toplumsal Cinsiyet Temelli Analizi: Çalışan Kadınlar Üzerine Alan Araştırması”