13. MÜLKİYE GENÇ SOSYAL POLİTİKACILAR KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

 1. MÜLKİYE GENÇ SOSYAL POLİTİKACILAR KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER 
 1. Nevin GÜNEŞ, Hüseyin ÇOTUR- 21. Yüzyıl Başlarında Türkiye’de Çalışan Kadın Yoksulluğu 
 2. Bahar YOLVERMEZ, Meryem KAYTAN- Covid-19 Pandemi Sürecinde İşçi Sendikalarının Güncel Sorunları ve Mücadele Pratikleri 
 3. Fadime KULAÇ- Covid-19 Pandemisinde Tekstil Firmalarında Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması: Denizli İli Örneği 
 4. Hazal TUNÇ- Covid-19 Salgınının Havayolu Çalışanları Üzerindeki Etkisi: Antalya İli Örneği 
 5. Belemir ŞENGÜL- Çalışanların İş Güvenliği İklimi Algısı ve Güvenlik Performansı İlişkisine Yönelik Alan Araştırması
 6. Deniz FIRAT- Paul Lafargue’ın Tembellik Hakkı Metninde Çalışmanın ve Çalışma Hakkının Eleştirisi 
 7. Tugay BOZ– Çocuk İşçiliğinin Görünmeyen Yüzü Göçmen Çocuk Emeği: Gaziantep İli Örneği 
 8. Bensu BERGAMALI- Hızlı Moda Endüstrisinde Sosyal Uygunluk: Denetimler İnsana Yakışır İşler Sağlıyor Mu? 
 9. Emine AKYEL- İklim Krizinin Çalışma Yaşamına Etkileri: Zonguldak Maden İşçileri Gözünden Adil Geçiş 
 10. İlkay ÜREMİŞ KİRİL- İş Kazalarında İşçiyi Suçlayıcı Yaklaşıma Tuğla Fabrikalarından Bakmak 
 11. Şenol SIRMA- İşçi Sicil Dosyalarında Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası İşçileri 1937-1950 
 12. Tuğçe SAYİS- İşçi Sınıfı Mücadeleleri Tarihinden Bir Kesit: 1980 TARİŞ Direnişi 
 13. Nuray AĞBABA- Sendikal Temsil Açısından Toplu Pazarlık Hakkının Yetki Süreci Bağlamında Değerlendirilmesi: Uğur Soğutma Örneği 
 14. Berna BAĞCILAR- Sosyal Politika Boyutuyla Çocuk Yoksulluğu: Suha Arın Tahtacı Fatma Belgeseli Örneği 
 15. Gökhan MURAT- Sosyal Refah Devletlerinin Gelişimi Açısından Eğitimin Önemi: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye’de Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi 
 16. Duygu ÖZTÜRK- Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Akademide Kadın İstihdamının Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 
 17. Aylin SEZER- Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Tarımda Ücretsiz Aile İşçiliği 
 18. Aylin ŞAHİN– Yabancılaşmanın Yakıcı Yüzü: İntihara Sürüklenen İşçi Bedenleri