2019 YILI MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ SALİH ER’İN

Değerli Mülkiyeliler,

2019 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

12 Eylül 1980 sonrasında, ülkemizin en zor zamanlarında, Fakültemizin birikimi tasfiye edilirken oluşan Mülkiyeliler Birliği yönetimlerinde yer alarak, Mülkiyeliler Birliği’nin Mülkiye değerlerinin taşıyıcısı olma niteliğine, demokratik kitle örgütü vasfının güçlendirilmesine ve Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde rol almasına önemli katkılar yapmış olması;

Mülkiyeliler Birliği’nin darbe döneminde baskılara karşı bir direnç merkezi olmasına, Fakülteden ihraç edilen akademisyenler dahil Türkiye’nin önemli entelektüelleri için bir merkez haline gelmesinin sağlanmasındaki çabaları;

Mülkiye’ye ait değerleri, hukuk devletini, kamu yararını, demokrasi ve kuvvetler ayrılığını Danıştay’da görev yaptığı zaman boyunca, bütün çalışma disiplini ve ciddiyetiyle yılmaz biçimde savunması;

Danıştay’da birlikte görev yaptığı meslektaşlarına örnek olması, onları hukuk devletinin ilkelerine uyulması, iktidarların baskılarına karşı hukuk uygulayıcısının bağımsızlığı için motive etmesi;

Mülkiye’ye girdiği 1963 yılından bugüne, Fikir Kulüpleri Federasyonu’ndan Danıştay Genel Sekreterliği’ne, Mülkiye değerlerini koruması, taşıması, uygulaması ve yayması

Gerekçeleriyle, 2019 Mülkiye Büyük Ödülü’nün Salih Er’e takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının kararıyla, oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu