“23 NİSAN 1920’NİN 100. YILINDA MECLİS FİKRİ” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarih Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği, Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümünde, Türkiye demokrasi tarihinin bu en önemli adımını, 23 Nisan 1920’nin 100. Yılında Meclis Fikri başlıklı çevrimiçi bir panel ile ele aldı.

Birinci Meclis’in Türkiye tarihinin en karmaşalı, en zor döneminde sağladığı meşruiyetin dayanağı olan çoğulcu yapısını; böyle bir dönemde, halk egemenliğine dayanan demokratik Meclis kurumunun hangi saikle tercih edildiğini; demokrasinin ve laikliğin güvencesi olan halk egemenliğine dayalı parlamentonun dününü, bugününü ve geleceğini Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nurşen Gürboğa ve A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Alpkaya ile Dr. Elçin Aktoprak moderatörlüğünde değerlendirdik.