30 EYLÜL DÜNYA ÇEVİRİ GÜNÜ KONFERANSI

Çeviri faaliyeti yalnızca diller arasında değil; halklar, kültürler ve fikirler arasındaki iletişimin temelini oluşturan kadim bir uğraş ve yüzyıllardır icra edilen bir meslektir. Çevirmenler, bilim, sanat ve iletişimin özgürce gelişiminin temel şartı olan ifade özgürlüğünün sağlanması ve yaşatılmasının kritik öznelerinden biri olarak günümüzde manevi ve fikri hak ihlallerinden sansüre, sosyal güvenceden hakkaniyetli ücretlendirmeye değin birçok önemli sorunla yüz yüze kalmaktadır.

İfade özgürlüğü, demokratik toplumsal yapı ve üretken bir bilim-sanat ortamının sağlanmasına yönelik çabaların bir parçası olarak Mülkiyeliler Birliği ve Çevirmenler Meslek Birliği (ÇEVBİR), 30 Eylül Dünya Çeviri Günü’nde bir konferans düzenleyerek çeviri faaliyeti ve güncel sorunları hakkındaki tartışmaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 30 Eylül 2023 Cumartesi günü düzenlenecek konferansa tüm üyelerimizin, Mülkiye dostlarının ve ilgililerin katılımlarını bekleriz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu