47. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU (ERTELENDİ)

Değerli Mülkiyeliler,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 hastalığı ve hastalığa karşı alınan yasal önlemler nedeniyle daha önce 29 Mart 2020, 29 Ağustos 2020 ve 4 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 47. Olağan Genel Kurulumuzu ertelemek zorunda kalmıştık. Aradan geçen sürede Genel Kurulumuz, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da İçişleri Bakanına verilen yetki kapsamında Bakan tarafından verilen ertelemenin uzatılması kararı nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

 

Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin 47. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Konur Sokak No:1 Kızılay ANKARA adresinde; bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 20 Haziran 2021 Pazar günü saat 10.00’da A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Salonu’nda aynı gündemle gerçekleştirilecektir.

Bir yılı aşkın süredir yasaklar nedeniyle gerçekleştiremediğimiz Genel Kurulumuzun heyecanı korunarak pandemi koşullarında sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulumuz tarafından her türlü önlem alınacaktır.

Katılmanız dileğiyle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM
1 – Açılış
2 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3 – Başkanlık Divanı’nın seçilmesi
4 – Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması
5 – 24 Şubat 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kendini fesheden Mülkiyeliler Birliği Bodrum Şubesi’nin kapatılması.
6 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi
7 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun ibraya sunulması ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
8 – Denetim Kurulu Raporunun ibraya sunulması, Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi
9 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üye adaylarının tanıtılması ve konuşmaları
10 – 2021-2023 Dönemi Bütçesinin görüşülmesi
11 – Bütçenin oylamaya sunulması
12 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üyeliklerine seçim için oylamanın başlatılması
13 – Oyların sayımı
14 – Dilek ve temenniler
15 – Kapanış