47. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Mülkiyeliler,

20 Haziran 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 47. Olağan Genel Kurulumuz, 01.06.2021 tarihli Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi ile Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilemeyecektir.

 

Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin 47. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Konur Sokak No:1 Kızılay ANKARA adresinde; bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Salonu’nda aynı gündemle gerçekleştirilecektir.

Bir yılı aşkın süredir yasaklar nedeniyle gerçekleştiremediğimiz Genel Kurulumuzun heyecanı korunarak pandemi koşullarında sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulumuz tarafından her türlü önlem alınacaktır.

Katılmanız dileğiyle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM
1 – Açılış
2 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3 – Başkanlık Divanı’nın seçilmesi
4 – Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması
5 – 24 Şubat 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kendini fesheden Mülkiyeliler Birliği Bodrum Şubesi’nin kapatılması.
6 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi
7 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun ibraya sunulması ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
8 – Denetim Kurulu Raporunun ibraya sunulması, Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi
9 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üye adaylarının tanıtılması ve konuşmaları
10 – 2021-2023 Dönemi Bütçesinin görüşülmesi
11 – Bütçenin oylamaya sunulması
12 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üyeliklerine seçim için oylamanın başlatılması
13 – Oyların sayımı
14 – Dilek ve temenniler
15 – Kapanış