47. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere Derneğimizin 47. Olağan Genel Kurul toplantısını Mart 2020 tarihinde gerçekleştirmeyi planlamış, ancak Covid19 salgını nedeniyle Genel Kurulumuzu gerçekleştirememiştik.

Bu dönem için yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle, Genel Kurul toplantımızı Ağustos ayı içerisinde yapmamız gerekmektedir. Dolayısıyla aşağıdaki gündemle 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Konur Sokak No:1 Kızılay ANKARA adresinde, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Konur Sokak No:1 Kızılay ANKARA adresinde, Birliğimiz bahçesinde aynı gündemle yapılacaktır.

Genel Kurul toplantımız, pandemi koşulları ve ÖSYM sınavları nedeniyle Fakültemizde gerçekleştirilemeyecektir.

Yasal zorunluluk hakkında bilgi edinmek isteyen üyelerimiz aşağıdaki linkten ilgili düzenlemeye ulaşabilirler:

https://www.siviltoplum.gov.tr/ankara/ertelenen-genel-kurul-toplantilari-hakkinda-yeni-duyuru

Katılmanız dileğiyle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1 – Açılış

2 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3 – Başkanlık Divanı’nın seçilmesi

4 – Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması

5 – Konukların konuşmaları

6 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi; 24 Şubat 2019 tarihli Olağanüstü Şube Genel Kurulu kararıyla feshedilen Bodrum Şubemizin kapatılması

7 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun ibraya sunulması ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi

8 – Denetim Kurulu Raporunun ibraya sunulması, Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi

9 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üye adaylarının tanıtılması ve konuşmaları

10 – 2020-2022 Dönemi Bütçesinin görüşülmesi

11 – Bütçenin oylamaya sunulması

12 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üyeliklerine seçim için oylamanın başlatılması

13 – Oyların sayımı

14 – Dilek ve temenniler

15 – Kapanış