AKBELEN’DEKİ MÜCADELENİN YANINDAYIZ!

Neoliberal kapitalizm ve işbirlikçi iktidarlar eliyle yaşama ve yaşatmaya  verilen değerin günden güne hiçleştirildiği bir döneme en acı haliyle tanık oluyoruz. Neyse ki, bu tanıklığa sessiz sedasız eşlik edilmesini bekleyenlere, doğanın insan eliyle parsel parsel yağmalanıp katledilmesini kanıksatmaya çalışanlara inat büyük bir itiraz yükseliyor. Yaşamın kıymetini doğanın içinde üreterek bilen, ağaçlarla, hayvanlarla, toprakla, suyla yozlaşmış meta ilişkisini reddederek, yatay ve hayati bir bağ kuran İkizköylülerin mücadelesi ve bu mücadeleye ses veren milyonlarca insanın varlığı bu itirazın en büyük kanıtı olarak ortaya çıkıyor.

Yaşam alanlarına, geçim kaynaklarına, emek verip çocukları gibi büyüttükleri ağaçlara, ormanı  yuva edinen hayvanlara sahip çıkan İkizköylüler; sermayeye ve iktidarın hayat düşmanı girişimlerine karşı bedenlerini siper ediyor. Bu anlamlı ve onurlu direnişe, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan hak savunucuları, ekoloji aktivistleri, yaşamdan ve yaşatmaktan yana olan milyonlarca insan da eşlik ediyor.

Bizler, tavrını ekoloji, demokrasi, insan ve hayvan hakları mücadelesi üzerinden, yani yaşamı yüceltme üzerinden örgütleyen  sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri olarak, Akbelen’de yürütülen büyük kıyıma ve doğa katliamına derhal son verilmesini talep ediyoruz. Sesimizi yaşam alanlarına ve geçim kaynaklarına sahip çıkan, bedenlerini ağaçlara siper eden İkizköylüler ile beraber yükseltiyoruz. Günlerdir Akbelen Ormanı’ndaki kıyıma karşı mücadele veren ve bu onurlu direnişleri sebebiyle polis şiddetine maruz bırakılanlara ve  göz altına alınanlara karşı yapılan haksız müdahalenin derhal sonlandırılmasını istiyoruz. Biliyoruz ki, doğaya ve diğer canlılara yapılan zulüm ile insana yapılan zulmün kaynağı aynı iktidar aklının bir tezahürü ve biz bu aklı reddediyoruz! Yaşamlarımızı savunmaktan vazgeçmiyoruz!

ODTÜ Mezunları Derneği
Mülkiyeliler Birliği Derneği
İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği