ALEVİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN SALDIRILARI KINIYORUZ VE OLAYIN TÜM YÖNLERİ İLE AYDINLATILMASINI TALEP EDİYORUZ!

Basına ve Kamuoyuna;

30 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne düzenlenen saldırıları kınıyor ve olayın en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyoruz. Son yıllarda Alevilere ait evlere, dernek ve vakıflara ve Alevilerin ibadethaneleri olan cemevlerine düzenlenen başka saldırılara da tanık olmamıza rağmen bu saldırıların iktidar ve yetkililer tarafından münferit olaylar olarak görüldüğünü ve bu alanda işleyen cezasızlığın yeni saldırılara kapı açtığını büyük bir endişeyle izliyoruz. 30 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen saldırının başkentin merkezinde 45 dakika gibi kısa bir sürede üç ayrı noktaya düzenlenmiş olması, bu saldırıların münferit olaylar ya da basit provokatif eylemler olarak görülemeyeceğini, aksine planlı ve örgütlü bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Alevilere yönelik tarih boyunca tanıklık ettiğimiz örgütlü şiddet eylemleri ve hak ihlalleri, tarihsel koşullara bağlı olarak farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor olsa da, bunların ortak noktasının, bizzat devlet eliyle tanımlanan belirli bir dini tek doğru din olarak tarif eden ve bunun dışında kalan dinsel anlayış ve pratikleri düşmanlaştıran bir anlayış olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla, saldırıların aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması, Alevilerin cemevlerinde ve tüm yaşam alanlarında güvenle ve özgürce varolabilmeleri için sürecin takipçisi olduğumuzu beyan ediyoruz. Birlikte, barış içinde ve eşit yurttaşlar olarak yaşama arzumuza ve umudumuza yönelik bu saldırıların mağdurlarını dayanışmayla kucaklıyoruz.

Mülkiyeliler Birliği