BARIŞ GÜNÜNDE BARIŞ İMZACISI HOCALARIMIZIN YANINDAYIZ!

Hatırlanacağı üzere, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzalayan hocalarımız, bundan tam altı yıl önce 1 Eylül 2016 Dünya Barış Günü’nde, yıllarca sabır ve özenle akademik çalışmalar yürüttükleri okullarından, her zaman yeni sorular sorma ve yanıtlar üretme görevinin sorumluluğunu taşıyan bilim insanları olarak ortaklaşa bir yaşamın ancak barış içinde mümkün olabileceğini dile getirdikleri kürsülerinden, öğrencilerinden, meslektaşlarından, dostlarından, kampüsteki yaşam alanlarından bir KHK ile uzaklaştırıldılar.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 672 sayılı OHAL KHK’siyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden ihraç edilen hocalarımız Aysun Gezen, Onur Can Taştan, Nezahat Ezgi Oral, Abdülcelil Kaya, Ahmet Ozan Değer ve Nail Dertli ile İletişim Fakültesi’nden Gülseren Adaklı, İlkay Kara ve Mesut Ayan’ın da içlerinde bulunduğu barış akademisyenlerinin ifade özgürlüklerinin ihlâl edildiğini tespit etti. Hocalarımız, haklarında açılmış davalardan beraat ettikleri halde hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde okullarından ayrı kalmaya devam ediyorlar. Türkiye’nin en saygın fakültelerine yapılmış bilinçli bir kötülük olmanın yanı sıra hukuka uygun olmadığı mahkemelerce tespit edilmiş bu kararların son bulmasını talep ediyoruz!

“Yanlışlığın hükmü”nün nihayete ereceğine şüphemiz yok: Hocalarımız okullarına dönecek! Barışın yanında, hocalarımızla yan yana olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.