BARIŞ İÇİNDE ORTAK YAŞAMI SAVUNUYORUZ

Toplumsal barışa ve adalete olan yaşamsal ihtiyacın karşılanması insan hakları ve demokrasi temelinde tüm farklarımızla bir arada yaşayabilme irademize bağlıdır.
Ötekine yönelen her türlü şiddet ve linç eylemi ortak yaşamı mümkün kılan şah damarlarına saldırı ve onurlu, eşit ve etik bir yaşam imkanının ortadan kaldırılmasıdır.
Mülteciliğin bir insan hakkı olduğu gerçeğinden yola çıkarak suç eylemlerinin belirli etnik kimliklere ve topluluklara mal edilmesini ve bu yolla kışkırtılan tüm saldırıları kınıyor, adalet ve insan hakları temelli dayanışma duygularımızla barış içinde ortak yaşam inancımızı bir kez daha dile getiriyoruz.