BURS FONUNA KATKI ÇAĞRISI

Değerli Mülkiyeliler ve dostlarımız,

Mart ayından beri ülkemizde ve dünyada, hayatlarımızı derinden etkileyen, yaşamımızı, sağlığımızı tehlikeye atan bir salgını deneyimliyoruz. İçinden geçtiğimiz siyasal ve iktisadi krizler hayatlarımızı daha da ağırlaştırıyor. En kötüsü, bir araya gelme imkânlarımız kısıtlı. İnsani ilişkilerimizi alışık olduğumuz biçimlerin dışına taşımak, sarılmadan dertleşmek, yaklaşmadan anlaşmak, göz göze gelmeden paylaşmak zorundayız. Dayanışmanın yaşattığını, bir dostun sesinin ayakta tuttuğunu, ancak yalnızlaşmadan güçlü kalabileceğimizi bir defa daha kanıtladı hayat.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bu yıl kazanan öğrenciler hak ettikleri ve heves ettikleri, görkemli fotoğraflardan bildikleri merdivenlerden çıkarak derslerine giremediler. Mevcut öğrencilerimiz alışık oldukları zamanda özledikleri dersliklere gelemediler. Ama derslerine devam ediyorlar ve ne yazık ki eşit koşullarda değil; sanıldığının aksine birçok öğrencimizin olağan dönemlerden çok daha fazla desteğe ihtiyacı var. Derslere erişimden, ders kaynaklarını satın almaya ve en temel geçimsel ihtiyaçlara kadar evlerinde yaşadıkları ve yaşayabilecekleri sorunları burs komisyonlarımızın deneyimlerinden biliyoruz. Dayanışmaya her zamanki kadar değil, her zamankinden çok ihtiyaçları var.

Üyelerimizi, Birliğimizin temeli olan dayanışmayı büyütmeye, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileriyle dayanışmaya, burs fonumuza katkı yapmaya çağırıyoruz. Sizlerden sadece bağış kampanyamız için kullanılacak olan hesap numaralarına kendi belirleyeceğiniz miktarda düzenli katkı yapmanızı, sesimizi çoğaltmanızı talep ediyoruz.

Çağrımızın sizler nezdinde karşılık bulacağına inancımız tamdır. Mülkiyeliler geçmişine olduğu gibi geleceğine sahip çıkacaktır.

Mülkiyeliler Birliği Vakfı Burs Fonuna katkıda bulunmak için tıklayınız.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu