ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: GENÇ SEÇMEN MİTİ

Türkiye’de 5 milyondan fazlası ilk kez oy kullanacak ‘”gençler” hem tüm partilerin hem de medyanın gözdesi olarak 14 Mayıs öncesi gündemde en fazla yer tutan seçmen grubunu oluşturuyorlar. Peki kim bu “gençler”? Siyasi bir aktör olarak “gençlik”ten homojen bir grup olarak bahsedebilir miyiz? ‘80’lerin apolitik gençler tartışmasını yerini Z kuşağına bırakırken Türkiye’nin en önemli seçimlerinden birinde gençler seçmen olmanın ötesinde yurttaş olarak neredeler, ne talep ediyorlar, yeni bir dönemde kendilerine nasıl bir yer bulacaklar?

Mülkiyeliler Birliği Çarşamba Söyleşileri’nde bu hafta Türkiye’de “genç seçmen mitini” Prof. Dr. Demet Lüküslü’yle birlikte tartışacağız.

10 Mayıs Çarşamba günü saat 18:30’da Mülkiye Kültür Merkezi Oral Sander Konferans Salonu’nda düzenlenecek söyleşi herkesin katılımına açıktır.