ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: KARABAĞ SAVAŞI SONRASI GÜNEY KAFKASYA’DA DEĞİŞEN DİNAMİKLER VE TÜRKİYENİN ROLÜ

Bu Çarşamba Söyleşisinde İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Güney Kafkasya’da değişen siyasi ve stratejik durum bölgede barış, güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması açısından değerlendirilecektir. Bu kapsamda Azerbaycan -Ermenistan ilişkileri, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ile Türkiye’nin bölgedeki rolü üzerinde durulacaktır.

Ayça Ergun’un katılımıyla 6 Aralık Çarşamba günü saat 19:00’da Mülkiye Kültür Merkezi Oral Sander Konferans Salonu’nda gerçekleşecek etkinliğimize hepinizi bekliyoruz.