ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: LOZAN’DAN SONRA SİYASAL REKABET VE CUMHURİYET

Cumhuriyetin 100. yılına girerken, 1923’te Cumhuriyeti inşa eden dinamiklere, Lozan Antlaşması’nın kurucu sözleşme olarak ortaya çıkış sürecine, hangi siyasal krizlerin yaşandığına ve dönemin politik atmosferine tarihsel ve sosyolojik bir perspektifle yeniden bakmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu bakıştan yola çıkarak, cumhuriyetin 100. yılında kurucu dinamiklerin ne ölçüde değişip dönüştüğünü, demokratik bir hukuk devleti olma idealine ne derece erişildiğini tartışmanın önemini görüyoruz.

Tüm bu kritik süreçlere bugünden bir mercek tutmak üzere 25 Ekim Çarşamba günü, Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan’ın katılımıyla ‘’Lozan’dan Sonra Siyasal Rekabet ve Cumhuriyet’in İlanı’’ başlıklı Çarşamba Söyleşimize hepinizi bekliyoruz.

25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 19.00’da Mülkiye Kültür Merkezi Oral Sander Konferans Salonu’nda düzenlenecek söyleşi herkesin katılımına açıktır.