ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: MÜLKİYET VE MÜŞTEREKLER TÜRKİYE’DE MÜLKİYETİN İNŞASI, İCRASI VE İHLALİ

“Bugün hayatlarımıza yön veren can alıcı meseleler, ilk bakışta göründüğünden çok daha dolaysız biçimde mülkiyet kavramıyla ilişkili. Derinleşen eşitsizlikler, insanlığın kolektif birikiminin ve doğanın metalaşması, konvansiyonel demokratik kurumların işlevsizleşmesi ve nihayetinde toplumsal alana rengini veren kesif belirsizlik durumu, mülkiyet etrafında açığa çıkan çatışma ve çelişkiler dikkate alınmaksızın layıkıyla anlaşılamaz. Son yıllarda ortaya çıkan kriz ve isyanların da önümüze koyduğu gibi, bir kurum, mefhum ve ideal olarak mülkiyet, hayatlarımız üzerinde hükmünü sürmeye devam ediyor.”

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Begüm Özden Fırat ve Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Fırat Genç devlet, sınıf, kimlik ya da şiddet gibi sosyal bilimlerin kadim temalarını mülkiyet odağında irdeleyecekleri söyleşiyle Mülkiyeliler Birliği Çarşamba Söyleşileri’nin konuğu oluyor. 7 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da düzenlenecek söyleşiye katılımınızı bekliyoruz.