ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: NEOLİBERAL DÖNÜŞÜMLERDE KRİZ VE DEVLET

1980’den günümüze Türkiye’nin neoliberal dönüşüm sürecini devlet ve sınıflar ekseninde araştıran Galip Yalman, günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal krizleri bu dönüşüm bağlamında değerlendirecek. Toplumsal sınıfları ve sınıf siyasetini odağına alan yaklaşımıyla ekonomi ve siyaset arasındaki ilişkileri irdeleyecek. Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi tarafından düzenlenen Çarşamba Söyleşileri kapsamında gerçekleşecek söyleşi 25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30’da Mülkiye Kültür Merkezi’nde.