Diğer Sitelerimiz

MÜLKİYE İKTİSADİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Toplumsal sorunların tespiti, değerlendirilmesi ve geliştirilecek çözüm önerilerinin ve politikalarının paylaşılması Mülkiyeliler Birliği’nin ülkemize karşı borcu ve sorumluluğudur. Bilgi kirliliğinin yaşandığı bu dönemde, toplumun bilgi ihtiyacını karşılayan, bilimsel temellere dayalı, objektif analizler üreten ve araştırma raporları ile kamuoyuna ulaştıran bir Merkezin bünyemizde oluşturulmasının ülkemiz ve değerli Mülkiye camiası için gerekliliğinden hareketle, Yönetim Kurulumuzun 19.04.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile …

Devamı için »

MÜLKİYE İSTİHDAM MERKEZİ

1859 yılında kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin MÜLKİYELİLER olarak adlandırılan mezunları Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Mülkiyeliler arasında başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır. Halen Mülkiyemiz, uzmanlık alanlarında  yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur. 1980’li yıllarda etkisini güçlendiren neo liberalizm ve 1990’lı yıllarda …

Devamı için »

MÜLKİYE EĞİTİM MERKEZİ

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ile geleceğe adım atacak gençlerimizi iş hayatlarına hazırlamak amaçlarına yönelik her türlü eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, elde edilen sonuçlar çerçevesinde, ihtiyaç duyulan hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, mesleğe hazırlık eğitimlerinin verilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda proje bazında danışmanlık hizmetleri verilmesi amacıyla Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu’nun 19/04/2014 tarih ve 14 …

Devamı için »

MÜLKİYE SANAT MERKEZİ

Mülkiye camiası içinde sanat alanına ilgi duyan çok sayıda üyemizin ve mezunumuzun olduğu bilinmektedir. Başta edebiyat alanı olmak üzere, çok sayıda kendi alanlarında iz bırakan ve sanatsal akımlar da oluşturan sanatçılarımız olmuştur. Sanatsever bir camianın üye, mezun ve öğrencilerinin sanatsal etkinlikleri gerçekleştireceği bir ortamın nitelikle oluşturulması için; Yönetim Kurulumuzun 14 sayılı kararı ile 19.04.2014 tarihinde Mülkiye Sanat Merkezi (MSM) kurulmuştur. …

Devamı için »

MÜLKİYE DERGİ

Mülkiyeliler Birliği’nin yayın organı olan Mülkiye Dergisi, ilk sayısını yayınladığı 1965 yılından bu yana Türkiye’ye ilişkin eleştirel kimliğini korumaya özen göstermiş bir sosyal bilimler dergisidir. Hakemli dergi statüsünü elde ettiği 1999 yılından bu tarafa yılda dört sayı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde akademik hayata katkıda bulunan dergi, seçkin akademisyenlerden oluşan yayın kurulu ve danışma kurulu yanında, çalışanlarının büyük özveri ve …

Devamı için »

MÜLKİYE HABER

Son yıllarda basın yayın organlarının çoğu bir anlamda “ideoloji üretim merkezleri” haline gelen basın yayın organları özellikle internet olanaklarının ve görsel medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, gerçeği topluma anlatmak yerine manipülasyonun, gerçekleri karartmanın araçları haline geldiler. Mülkiyeliler Birliği’nin, Siyasal Bilgiler Fakültesi’yle birlikte, Türkiye ve dünya üzerine toplumsal yaşamın çeşitli boyutlarında değerlendirme ve analizler yaptığı düşünüldüğünde, yapılan çalışmaların topluma ulaştırılması kritik bir öneme …

Devamı için »

MÜLKİYE SPOR

Türk bürokrasisine ve özel sektörüne çok sayıda yönetici, vali, kaymakam, müfettiş, büyükelçi, plancı, uzman yetiştirerek büyük hizmetlerde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), zaman içinde spor alanında da büyük bir gelişim göstermiş ve spor oyunlarının hemen her dalında, Türk sporuna öncülük etmiştir. Bu çerçevede Mülkiye Spor Kulübü, 1954 yılından bu yana sportif faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir. Kulübümüz çeşitli branş ve kategorilerde …

Devamı için »