“COVID-19 KRİZİNDEN ÇIKIŞ NEREDE?” SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Farklı ülkelerdeki yüzlerce üniversiteden beş bini aşkın akademisyen 16 Mayıs 2020 tarihinde yayımladıkları bir bildiriyle, Covid-19 salgını sonrasında gözardı edilemez hale gelen iktisadi, siyasi ve ekolojik krize karşı bir çıkış yolu önerisinde bulundular. Bu bildiride önerilen çıkış stratejisi şirketlerin demokratikleştirilmesine, işin meta olmaktan çıkarılmasına ve insanın ve emeğinin sadece bir “kaynak”tan ibaret görmekten vazgeçilmesine dayanmakta.

Mülkiye Emek Araştırmaları Merkezi tarafından düzenelenen “Covid-19 Krizinden Çıkış Nerede?” başlıklı çevrimiçi söyleşide Emel Memiş ve Metin Özuğurlu ile hem bu bildiriyi hem de yakın zamanda yayımlanmış benzer çağrıları dikkate alarak yaşadığımız kriz koşullarından çıkış yolunu tartıştık.