COVID-19 KRİZİNDEN ÇIKIŞ NEREDE?

Değerli Mülkiyeliler,

Farklı ülkelerdeki yüzlerce üniversiteden beş bini aşkın akademisyen 16 Mayıs 2020 tarihinde yayımladıkları bir bildiriyle, Covid-19 salgını sonrasında gözardı edilemez hale gelen iktisadi, siyasi ve ekolojik krize karşı bir çıkış yolu önerisinde bulundular. Bu bildiride önerilen çıkış stratejisi şirketlerin demokratikleştirilmesine, işin meta olmaktan çıkarılmasına ve insanın ve emeğinin sadece bir “kaynak”tan ibaret görmekten vazgeçilmesine dayanmakta.

Mülkiye Emek Araştırmaları Merkezi tarafından düzenelenen “Covid-19 Krizinden Çıkış Nerede?” başlıklı çevrimiçi söyleşide Emel Memiş ve Metin Özuğurlu ile hem bu bildiriyi hem de yakın zamanda yayımlanmış benzer çağrıları dikkate alarak yaşadığımız kriz koşullarından çıkış yolunu tartışacağız. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek söyleşi Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabından canlı yayınlanacak. Facebook üyesi olmasanız da facebook.com/mulkiyelilerbirligi adresi üzerinden söyleşiyi takip edebilirsiniz.

Mülkiye Emek Araştırmaları Merkezi