DEĞERLİ HOCAMIZ CEM EROĞUL’UN MARKSİZM VE BİREY KİTABI ABD’DE YAYIMLANDI

Anayasa kürsümüzün değerli hocası Cem Eroğul’un Marksizm ve Birey kitabı, Paula Darwish’in İngilizce çevirisiyle Palgrave Macmillan yayınevi tarafından ABD’de yayımlandı. Uzun erimli bir düşünsel çabanın sonucunda ortaya çıkan, Marksist literatür içinde üzerinde en az durulan kavramlardan biri olan “birey”i Marksist teori içinde ele alan eserin bu başarısını kutluyoruz.

Marksizm ve Birey kitabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.palgrave.com/gb/book/9783030836610

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu