EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİN ZİYARETİ

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Genel Sekreteri İkram Atabay, Genel Mali Sekreteri Ahmet Karagöz, Genel Örgütlenme Sekreteri Ramazan Gürbüz, Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım ve Genel TİS- Hukuk Sekreteri Arzunur Şimşek 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde görevi devralan Yönetim Kurulumuza tebrik ziyaretinde bulundu.