ERZURUM’DA VE DİĞER İLLERDE DEMOKRASİYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROVOKATİF SALDIRILARI KINIYORUZ!

Demokrasi sadece seçime indirgenemez, ama seçimler demokrasinin olmazsa olmazı, Türkiye’de umudu hayata geçirmenin ilk adımlarından biridir.  Ne yazık ki, 14 Mayıs’a bu kadar az zaman kalmışken iktidarın demokratik bir seçim ortamını baltalayan söylemlerine, baskı ve provokasyonlarına, halkın tercihini korku iklimiyle yönlendirmeye çalışmasına bir kez daha tanık oluyoruz.

Cezasızlığın norm halini aldığı bugünlerde, adaletin ve  hukukun üstünlüğü ilkelerinin hayata geçirileceği gelecek günlere atıfla, bir kez daha seçimlerin barışçıl bir ortamda gerçekleşmesinin ve sandık güvenliğinin öncelikle devletin sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyoruz.

Ekrem İmamoğlu’na ve muhalefette yer alan tüm diğer partilere yönelik saldırıları ve provokasyon eylemlerini kınıyoruz!