GEZİ DAVASI KARARINI KABUL ETMİYORUZ!

Gezi Direnişi Türkiye tarihinin en büyük ve önemli toplumsal hareketlerinden biridir. Hepimizin katıldığı Gezi’nin haklılığı, böylesi bir hukuksuzlukla gölgelenemez. Açılan dava ve yürütülen mahkeme sürecinde hiçbir hukuki ilke gözetilmeden alınmış bu karar, tarihe şimdiden utanç vesikası olarak geçmiş, haklı tepkisini gösterenlerden intikam almayı amaçlayan siyasi bir karardır.

Mülkiyeliler Birliği olarak bu kararı kabul etmiyoruz. Demokratik, eşitlikçi ve adil bir toplumu ve yurttaşlık haklarımızı ısrarla savunmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

#hepimizgezideydik
#geziyisavunuyoruz

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu