HUKUKSUZLUĞUN KARŞISINDA DOÇ. DR. MELTEM KAYIRAN’IN YANINDAYIZ

Kamuoyuna,

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın üniversite ile ilişiği, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin, yerel mahkemenin verdiği işe iade kararını bozması ile tekrar kesilmiştir.

Mülkiye’ye otuz yılı aşkın bir süre emek vermiş, Mülkiye Dergisi’ni altı yıl boyunca yönetmiş, Yüksek Danışma Kurulumuzun üyeliğini yapmış olan Doç. Dr. Meltem Kayıran, binlerce öğrenciyi insan, doğa ve toplum yararına ilkeleri ile akademik sorumluluğun gereklerinden en ufak bir ödün vermeksizin yetiştirmiş bir akademisyendir. Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın ilişiğinin tekrar kesilmesine yol açan kararların altına imza atanlar, Mülkiye’yi bir kurum olarak var eden eleştirel düşünce ve bilim geleneğinin tasfiyesine yönelik yeni bir adım atmış, kamu yararı ilkesini hiçe sayarak akademik dönem ortasında, çok sayıda öğrencisi ve tez öğrencisi bulunan hocamızı öğrencilerinden koparmıştır. Bu karar, Doç. Dr. Meltem Kayıran’a yaşattığı haksızlık ve hukuksuzluğa ek olarak, akademik çalışma ve eğitim faaliyetinin kesintiye uğratılmasına yol açması ile de Mülkiye’nin kurum kültürü ve değerlerinin açıkça ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

Mülkiyeliler Birliği olarak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bu sürecin başlamasına neden olan kararını ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin hukukun ilke ve gereklerini görmezden gelen son kararını kabul etmiyoruz. Hocamızın yanında olduğumuzu ve hukuki süreci yakından takip ettiğimizi bildiriyoruz. Üyelerimizi, Fakültemizde yaşananları daha yakından izlemeye ve sürecin takipçisi olmaya davet ediyor, bu kararın karşısında durmaya çağırıyoruz. Doç. Dr. Meltem Kayıran hocamızın derslerini bitirmesi için Mülkiyeliler Birliği’nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu, hem kendisinin hem de Fakültemiz öğrencilerinin hakları için birlikte mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz.

Saygılarımızla,
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu