“HÜRRİYET MÜCADELESİNDE MÜLKİYE” HAKAN EKEN RESİM SERGİSİ

Hürriyet Mücadelesinde Mülkiye

Kuruluş amacı gereği, içinde bulunduğu coğrafyanın modernleşmesi ve aydınlanma misyonunu üstlenmiş olan kurumların en önde gelenlerinden biri olan Mülkiye Mektebi ve Mülkiyeliler; 162 yılı bulan süreçte hem kurum olarak hem de öğrencileri, akademisyenleri ve mezunları ile sadece devletin ve ekonominin yönetiminde değil, kültür ve sanat alanında da önemli işler başarmışlardır.

20.yy’ın ilk çeyreğinde yıkılan bir imparatorluktan modern bir cumhuriyetin kuruluşuna uzanan süreçte aktif olarak yer aldılar. 1950’lerde demokrasi mücadelesinin saflarında oldular. 60’lı 70’li yıllarda canlarını feda ettiler. 80’lerde Mülkiyeliler Birliği Faşizmin hükmettiği yıllarda bir demokrasi vahası oldu. Öğrenciler 2000’li yıllara kadar demokratik bilimsel ve laik eğitim için mücadele ettiler. Mülkiyeliler akademinin yanı sıra güzel sanatların birçok alanında seçkin eserler ürettiler.

Bu sergi, hürriyet mücadelesinde emek vermiş Mülkiyelilere ve okulumuza ilişkin küçük bir saygı çalışmasıdır. İlerleyen yıllarda daha kapsamlı çalışmalara vesile olmayı ummaktadır.

bitmedi daha sürüyor o kavga
ve sürecek
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

Hakan Eken kimdir?

1966 Ankara doğumlu. 1988’de İktisat bölümünden mezun oldu. 1995 yılında yüksek lisansını tamamladı. Bir süre sendikalarda çalıştıktan sonra bir kamu bankasında kambiyo uzmanı olarak çalışmaya başladı ve 2017 yılında emekli oldu. Çocukluğundan itibaren başladığı resim ve karikatür çalışmalarına halen kendi atölyesinde devam etmektedir.

*Sergide satılacak eserlerden elde edilecek gelirin bir kısmı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Burs Fonu’na bağışlanacaktır