İNEK BAYRAMI GELENEĞİMİZDİR ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 12.05.2022 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi – Mülkiye’de düzenlenen İnek Bayramı’nı, “İnek Duasını” ve temsili imam olan fakültemiz öğrencisini hedef alan bir açıklama yapmıştır.

Söz konusu Rektörlük açıklamasında, “SBF’de düzenlenen etkinlik esnasında Fakültemiz ve Üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin, hem de adli inceleme başlatılmış olup, sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır” denilmektedir. Özellikle belirtmek isteriz ki Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bu açıklamasıyla sosyal medyada yürütülen siyasal linçten yana tavır almıştır. İktidar partisi milletvekilliği yapmış Rektör Necdet Ünüvar’ın bu tavrı şaşırtıcı olmasa da bir gerçeğin bilinmesi gerekmektedir!

Şöyle ki, “Fakültemiz ve Üniversitelerimiz ilkeleri ile bağdaşmayan” olay olarak tarif edilen İnek Bayramı ve İnek Bayramı bileşenleri, tarihi Ankara Üniversitesi’nin ötesine geçen Mülkiye’nin geleneğidir! Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ilkeleri ise bu köklü tarihten, akademik birikiminden, eleştirel, mizah dolu ve hicivle beslenen değerlerinden oluşmaktadır. Bu tarihi yok sayarak kendince ilke belirleyenlere önerimiz, SBF-Mülkiye’nin Akademik Kurul kararları ve açıklamalarına bakmalarıdır. Üstelik, daha önce de 2016 yılı İnek Bayramı’nda “dua” okuyan ve “imam” olan üyemiz hakkında, benzer çevrelerce yürütülen siyasal linç nedeniyle 2017 yılında dava açılmış, 2022 Ocak ayında ise kendisi bu davadan beraat etmiştir. Yani mahkemeler, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” konusunda “suç unsurlarının oluşmadığı” hükmüne varmıştır.

Suç olmadığı yargı tarafından hükme bağlanmış bir eylemi soruşturma konusu yapacağını beyan eden Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bir gerçeği unutmamalıdır! Bu gerçek, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve idari personelinin yalnız olmadığı, aksine Mülkiyeliler Birliği’nin tüm gücüyle SBF bileşenlerinin yanında olduğudur!

Rektörlüğün hukuk devleti ve akademik özgürlüklerle bağdaşmayan bu açıklamasının, üniversiteyle hiçbir bağları olmadığı halde basın açıklamaları ve sosyal medya aracılığıyla öğrencilerimizi hedef gösteren ve tehdit eden grupları cesaretlendireceğinden endişe ediyoruz. Üniversite yönetimine çağrımız, bir öğrencimizin saçının teline dahi zarar gelmemesi için taşıdıkları sorumluluğun farkına varmaları ve takındıkları tavırdan vazgeçmeleridir!

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu