İNEK BAYRAMI ÖĞRENCİLERİMİZİNDİR!

164 yıllık Mülkiye’nin 85 yıllık köklü bir geleneğidir İnek Bayramı.

Bir öğrenci festivalinin veya bahar şenliğinin ötesinde, bir demokrasi sembolüdür. Mülkiye öğrencilerinin sadece bir dönemin yükünü eğlenerek attığı bir buluşma değil, kendilerini hicivle, mizahla, eleştirel aklın en yaratıcı temsilleriyle toplumsal alanda yeniden kurdukları bir bayramdır.

Özellikle 2016’dan beri İnek Bayramı’nın üstüne iktidarın, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün ve aslında öğrencilerinin yanında olması beklenen ama bu beklentiyi hep boşa düşüren Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’nın gölgesi düşmektedir. Kendileri de bu okulda öğrenci olmuş SBF yöneticileri, kendi öğrenciliklerinde güldükleri, eşlik ettikleri, alkışladıkları ‘imam’ın, ‘İnek Duası’nın, ‘çamurların’ ve ‘fermanlar’ın insanların inançlarıyla ve memleketin selametiyle bir ilgisi olmadığını aslında gayet iyi bilirler.

İnek Bayramı’nı ‘güvenliğinizi sağlayamam’ gerekçesiyle yasaklamak, ne yazık ki öğrencilerimizin Dekanlık tarafından tehdit edildiği anlamına gelmektedir. Bir fakülte öğrencilerinin güvenliğini sağlamaktan mesuldür. İnek Bayramı’nı yasaklamak, Rektörlüğün, öğrencilerin ve mezunların bir araya gelmesini engelleyerek muhalefeti engelleme derdini, iktidarın İnek Bayramı’na yönelik algı operasyonunu, Mülkiye öğrencilerinin ‘tehdit unsuru’ olarak kodlanmasını kabul etmektir. Ardında yatan asıl neden birbirine eklemlenen bu iktidar bloklarının ifade özgürlüğünden, eleştiriden, protestodan ve en nihayetinde en çok kahkahadan korkmasıdır.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu olarak Dekan ile yaptığımız görüşmeden maalesef bir sonuç alınamamıştır. Hem Dekan ile görüşmemizde hem İnek Bayramı’nın asli unsurları olan öğrencilerimizle ve İnek Bayramı’nı büyük emeklerle organize eden temsilcilerle yaptığımız görüşmelerde duyduklarımız ise bizi şaşırtmamış, ancak öğrencilerimiz adına üzmüştür. Dekan,  güvenliği sağlama yükümlülüğünün olmadığını, İnek Bayramı’nın Haziran ayına ertelenmesini önceden yapılan birçok görüşmede sözlü olarak onaylamış olmasına rağmen bu sözünü kabul etmediğini beyan etmiş, bir başka engel olarak akademik takvimin yoğunluğunu öne sürmüş ve ‘imam’ın çıkmasına kesinlikle karşı olduğunu belirtmiştir.

2023 İnek Bayramı sürecine dair her zaman olduğu gibi her koşulda öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ve geleneğimizin savunucusu olacağımızı camiamıza ve öğrencilerimize tekrar ilan etmek isteriz. İnek Bayramı Dekanlık makamının değil öğrencilerimizindir!

Mabed-i Mektebimiz ne üzerine gölge düşürenleri ne de zafer sarhoşluğuyla geleneğini unutanları unutur ! Sen her şeyi gören ve bilensin. Sen duamızı biliyorsun Ya Rabbim!
Bir dal kestiler, yerinden bin dal fışkıra! Sen bayramlarımızı ağız tadıyla kutlamayı nasip et ya Rabbim!
Amin.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu