KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK: İRAN’DAKİ DİRENİŞİN BİRİNCİ YILI

İran toplumu Eylül 2022’den bu yana büyük dönüşümlere tanıklık etti. Zorunlu örtünmeye karşı ortaya çıkan geniş halk isyanı gittikçe topyekûn bir değişim isteğine dönüşerek devrimci bir hale büründü. Başta kadınlar olmak üzere toplumdaki ezilenler kendi seslerine bu halk isyanıyla yeniden kavuşmaya başladılar. Jina (Mahsa) Amini İsyanı olarak bilinen geniş halk hareketinin bir yıllık bilançosunun tartışılacağı bu söyleşide isyanın kazanımları ve çıkmazları ele alınacak.
16 Eylül Cumartesi saat 16.00’da Mülkiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Kadın, Yaşam, Özgürlük: İran’daki Direnişin Birinci Yılı söyleşisine katılımlarınızı bekliyoruz.