KAYYIM HALKIN İRADESİNE KİLİT VURMAKTIR!

Yıllardır, halkın iradesi tanınmayarak başvurulan ancak her seferinde halkın kendi seçim tercihlerine sahip çıkarak ve yöneticilerini kendisi belirleme ısrarını sürdürerek cevap verdiği kayyım uygulamasının, kamuoyunun “Bu yola gitmenin anlamsızlığı bunca yılın sonunda herhalde artık fark edilmiştir,” yönündeki umutlu değerlendirmesine ve mevcut iktidarın “normalleşme” mesajının da bu umudu arttırmış olmasına karşın devam ettirileceği 2024 yerel seçimlerinde seçilen Hakkari Belediye Başkanının 3 Haziran 2024 tarihinde görevden alınarak Valinin kayyım olarak atanması neticesinde bir kez daha anlaşılmış, nihayetinde de Ülkede yine kaos, belirsizlik ve umutsuzluk havası oluşturmuştur.

Modern demokrasilerde, demokratik kültürün oluşmasına en büyük katkıyı yapan, halkın yönetime dair en rahat katılım, etki ve müdahaleyi sergileyebildiği, bu yönüyle de neredeyse ideal ‘doğrudan demokrasi’ye en yakın mecra olan yerel yönetimlerin bu şekilde devre dışı bırakılmasının ve ‘kayyım atamada’ ısrarcı olmanın, bugün her anlamda göstergeleri ciddi sorunlar içeren Ülkemizin normalleşme ve barış çabalarını zedelediği ve demokratikleşme umudunu söndürdüğü açıktır.

Yanlışlığı defalarca teyit edilmiş bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi ve hukuka uygun olmayan bu yolla görevden alınan Hakkari Belediye Başkanının derhal görevine iade edilmesini talep ediyoruz.