KONFERANS:100. YILINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE BAKMAK

“100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne Bakmak”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Mülkiyeliler Birliği olarak düzenlediğimiz bu konferansın amacı, bu tarihi asrın ana hatlarını çizmek, geleceğe yönelik yapıcı bir bakış açısı için geçmiş yüzyılın derinlikli bir analizini sunmaktır.

Bu amaçla düzenlediğimiz konferansın ilk oturumunda hukuk, siyaset ve iktisat üzerinden Cumhuriyetin temel yapı taşlarını ele alacak, yeni anayasa tartışmalarının tekrar gündeme taşındığı, ekonomik krizin derinleştiği, seküler-muhafazakar geriliminin arttığı bugünlerde 100 yılın bu açılardan değerlendirmesini yapacağız.

İkinci oturumda 100 yılın toplumsal hayatını sınırlara itilenler üzerinden konuşacak, toplumsal cinsiyet eşitliği, azınlık hakları gibi demokratik ilkeleri ve cumhuriyet tarihinde gündelik yaşamın değişimini tartışacağız.

Üçüncü oturumumuz ise Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasına ayrıldı. Geçmişten bugüne dış politikanın iki önemli sütunu Avrupa ve Orta Doğu ile ilişkileri günümüz siyaseti de dikkate alınarak Rusya’yla ilişkilerin tarihi izleyecek ve oturumda ana hatlarıyla dış ilişkilerin bir portresi çıkarılacak.

Sizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık birikimini anlama ve bu önemli dönüm noktasını kutlama fırsatını sunan bu konferansa katılarak Cumhuriyetin önemli kilometre taşlarına bir bakış atmaya davet ediyoruz.

PROGRAM

Açılış: 10.15

I.Oturum / 10.30-12.00

Kurucu İlkeler, Kurumlar, İstisnalar

Moderatör: Onur Yıldız

  1. Yıl ve Anayasa Maceramız – Dinçer Demirkent

Türkiye Ekonomisine Genel Bir Bakış: 100 Yıllık Serüvenden Öğrendiklerimiz – Nilgün Erdem

Cumhuriyetin Köşeli Parantezi: İslamcı Kadınların 100 Yılı – Zehra Yılmaz

II. Oturum / 13.30-15.00

Rutinler, Çelişkiler, Karşıtlıklar

Moderatör: Deniz Gürsoy

Cinsiyet’in 100’ü – Funda Şenol

Ulus ve Vatandaş Sınırında Cumhuriyetin Azınlıkları: Ya Evde Varsak? – Elçin Aktoprak

Türkiye’nin Altar Panosu Olarak Gündelik Hayat – Kadir Dede

III. Oturum / 15.30-17.00

Sabitler, Süreklilikler, Kopuşlar

Moderatör: Arzu Kütükçüoğlu

Türkiye-Ortadoğu İlişkilerinin Yüzyıllık Muhasebesi: Süreklilikler ve Kopuşlar – Özge Özkoç

“Muasır Medeniyetler Seviyesi”nden “Perakendeci Avrupa”ya: Türkiye-Avrupa İlişkilerinin Uzun Yüzyılı – Başak Alpan

1923’ten bugüne Türkiye-Rusya İlişkileri: Devamlılık ve Değişiklik Unsurları – Habibe Özdal