MADIMAK KATLİAMI İÇİN ADALET ARAYIŞIMIZ , DAYANIŞMAMIZ DAİMA SÜRECEKTİR

Kolektif belleğimizin acı ve utançla örülmesine yol açan yüzlerce katliam, yıkım ve yara izi dolu bir toplumsal hafıza taşıyoruz. Ne yazık ki bu hafıza adalet ve toplumsal barış sağlanamadıkça gelecek kuşaklara daha da katlanarak taşınıyor, altından kalkılamayacak bir yükün hayaleti gibi üzerimize siniyor. 31 yıldır hâlâ adaletin sağlanamadığı, faillerin ve buna yol açan yapısal düzenin mahkum edilmediği bir düzlemde 2 Temmuz Madımak Katliamı da nesiller boyunca utanç ve acı ile bedenimize ve hafızamıza kazılı kalacak. Toplumsal barış, demokrasi ve adaletle örülü bir Türkiye geleceği inancımızı gerçekliğe dönüştürme mücadelemizden zerre geri adım atmadan bugün de, Türkiye’de toplumsal kimliği, etnisitesi ve inancı yüzünden yok sayılan, zulüm gören tüm insanlar için sesimizi yükseltiyoruz.

Bedeli ödenmeyen, adaleti sağlanmayan hiçbir dava, hiçbir katliam toplum nezdinde zaman aşımına uğratılamaz. Toplumsal vicdan ve hakikatin zaman aşımı olmaz. Madımak Katliamı için adalet arayışımız , dayanışmamız daima sürecektir.