MESNETSİZ İTHAM VE İFTİRALAR CAMİAMIZA YAKIŞMAMAKTADIR

Değerli Mülkiyeliler,

  1. Olağan Genel Kurulumuz yaklaşırken çeşitli sosyal medya platformlarında ve Whatsapp gruplarında camiamıza asla yakıştırmadığımız üslup ve içerikte itham ve iddiaların hedefi kılınmaktayız.

Elbette farklı düşüncelerimiz olabilir, sorunlara farklı çözüm önerileri sunabilir ve birbirimizi ağır biçimde eleştirebiliriz. Ancak, siyaset sahnesinde eşine bolca rastladığımız kötücül dilin, hakaretamiz itham ve iddiaların eleştiri kültürü içerisinde değerlendirilemeyeceği aşikârdır. Mesnetsiz itham ve iftiralar kuşanarak kendisini biricik hakikat öznesi olarak dayatan tavrı hiçbir Mülkiyeliye yakıştıramıyoruz.

Bu bilinçle birkaç konuyu dikkatinize sunuyoruz.

  • Birliğimizin temel gelir kaynağı, şirketimiz tarafından işletilen mevcut restoran ve kafeden elde edilen gelirlerdir. Pandemi sürecinde alınan kapatma kararları ve yaşanan ekonomik kriz Birliğimizin ekonomik gücünün ne kadar kırılgan olduğunu tüm gerçekliğiyle göstermiş ve o zor günler yoğun bir dayanışma ile atlatılmaya çalışılmıştır.

 

  • Mülkiyeliler Birliğinin üyelerine, genç mezunlara ve öğrencilere daha fazla katkı sunabilmesinin yolu ekonomik koşullarını iyileştirmekten geçmektedir. Bu nedenle, Mülkiye Kültür Merkezinin giriş katının kiralanması hakkında Yüksek Danışma Kurulu toplantılarımızda, Vakıf ve Dernek Yönetim Kurulu toplantılarında çokça tartışma yürütülmüştür. Tartışmalar iki eksende geçmiştir. Biri, Mülkiye Kültür Merkezinin giriş katının “Buzağı” kafe olması ve mevcut şirketimiz tarafından işletilmesidir. Diğeri ise Kültür Merkezinin kimliğine uygun biçimde, açık, şeffaf ve katılımcı bir süreç yürütülerek bu alanın kiraya verilmesi ve mevcut şirketimizin sorunlarını derinleştirmekten uzak durulmasıdır. Bu nedenle, Mülkiye Kültür Merkezimizin kimliğine uygun olduğu değerlendirilen 4 firmadan kapalı teklifler alınmış, en yüksek kira teklifi veren 3 firma arasında açık artırma usulü ile ihale gerçekleştirilmiştir. Açık arttırmayı kazanan ve Arabica Coffee House olarak bilinen firmanın Genel Merkezi ile kira sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu alan, iddia edildiği üzere satılmadığı gibi, bu alanın satışı da mümkün değildir. Kiralama sürecine dair 10 Ağustos 2022 tarihinde üyelerimize elektronik posta gönderilmiştir.

 

  • İddiaların aksine, derneğimizin ve vakfımızın borcu bulunmamaktadır. Ayrıca yıllardır bakımsız kalan ve camiamıza yakıştıramadığımız mekânlarımızın yenilenmesiyle şirketimiz Kazan AŞ’nin mali durumu da hızla iyileştirilmiştir.

 

  • Genel Kurul gündemine aldığımız iki mülkün satışı konusu ise İstanbul Şubemiz tarafından talep edilen, bu mülklerin satılarak İstanbul’daki Mülkiyelilerin lokal olarak kullanabilmesi amacıyla yeni bir yerin satın alınmasına dairdir.

 

Değerli Üyelerimiz,

Eleştirinin yapıcı sonuçlar doğurması, eleştirenin gerçekleri eğip bükmemesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle Genel Kurul öncesinde her iki Başkan adayı da Yönetim Kurulumuz tarafından 16 Şubat 2023 tarihinde Birliğimize davet edilmiş, yapılan toplantıda istedikleri her konuda kendilerine bilgi verileceği söylenmiştir. Hukuki yükümlülükler nedeniyle örnekleri verilemese de şirketin ayrıntılı mizanı ve ilgili sözleşmeleri inceleyebilecekleri belirtilmiştir.

Faaliyet raporu incelendiğinde birçok iddianın asılsız olduğu kolaylıkla görülebilecektir. Hâliyle, ortaya atılan iddiaların ahlaki, hukuki ve siyasi sorumluluğunun alınması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu ithamların sahiplerini iddialarının doğruluğunu ispatlamak üzere yargı makamlarına başvurmaya, bunu yapmadıkları takdirde kamusal alanda Dernek ve Vakıf Yönetim Kurulu üyelerimizden özür dilemeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu