MİSAM POLİTİKA METİNLERİ – 1

Cumhuriyet’in 100. Yılına Doğru Türkiye’nin Çevre Politikası: Sorunlar ve Çıkış Yolları Üzerine

Bülent Duru

Giriş

Belli bir dönemin çevre politikasını ortaya koymak üzere o zaman diliminde alınan kararların, başlatılan uygulamaların ve varılan sonuçların değerlendirilmesi çevrenin “doğası” gereği, birtakım belirsizlikler, güçlükler taşıyor. Bunun başlıca nedeni kırsal ve kentsel çevrenin ekonomiye yaşam ortamlığı yapmasından ya da  hammadde, enerji gereksinimini karşılamasından dolayı türlü sektörlere ilişkin alınan kararlardan bir biçimde etkilenmesidir. Madencilikten ulaştırmaya, sanayiden ticarete dek bütün yasal düzenlemelerin, yönetsel işlemlerin, yargısal kararların çevresel sonuçları bulunmaktadır. Tek başına, sınırları belirli, bağımsız bir çevre politikasından söz edilemeyeceğinden bu alana ilişkin gelişmeleri yorumlayabilmek için gündelik yaşamın bütün yönlerine, ekonominin tüm sektörlerine ve siyasetin genel işleyişine bakmak gerekmektedir. Bundan dolayı çevre politikalarını ele alırken izlenecek en uygun yol, bir yandan yasama, yürütme ve yargının insan, mekân ve doğa üzerindeki etkilerini sergilemek, bir yandan da ortaya çıkan olumsuz sonuçları giderme yönünde alınacak önlemleri değerlendirmek olacaktır.

Metnin tamamı için görsele tıklayınız.