MİSAM POLİTİKA METİNLERİ – 3

Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Türkiye’nin Tarım ve Gıda Politikaları: Sorunlar ve Çıkış Yolları Üzerine

Atakan Büke

Giriş

Bu metinde, kapitalist tarım-gıda ilişkilerinde küresel ölçekte gözlenen eğilimler temelinde Türkiye’de tarım-gıda sisteminin başlıca sorunları ve bunların muhtemel çözümleri ele alınmaktadır. Giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde, neoliberal küreselleşme süreçleri başta olmak üzere tarım-gıda alanına sermaye nüfuzunun farklı biçimleri ve bu nüfuzun yarattığı sorunlar ana hatlarıyla ele alınmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kapitalist tarım-gıda sistemine rengini veren güncel eğilimlerin ve sorunların genel bir dökümü yapılmaktadır. Üçüncü bölümde, küresel eğilimler kapsamında Türkiye’de öne çıkan başlıca sorun alanları gıda egemenliği odağa alınarak tartışmaya açılmaktadır. Başka türlü söyleyecek olursak, Türkiye’de uygulanan neoliberal politikalar, kır ve kent emekçilerinin kendi tarım-gıda sistemlerini belirleme, sağlıklı ve sürdürülebilir gıdayı üretme ve/ya o gıdaya erişme hakları bakımından yaşanan kayıplar ve aşınmalar bağlamında değerlendirilmektedir. Son bölümde ise yine gıda egemenliği odağa alınarak bu sorunlar karşısında izlenebilecek politikalar için genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmaktadır.

Metnin tamamı için görsele tıklayınız.