MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ BU YIL DEĞERLİ HOCAMIZ PROF. DR. TUNCER BULUTAY’A GENEL BAŞKANIMIZ ERDAL EREN TARAFINDAN TAKDİM EDİLDİ.

Mülkiye Büyük Ödülü bu yıl değerli hocamız Prof. Dr. Tuncer Bulutay’a Genel Başkanımız Erdal Eren tarafından takdim edildi.

Gerekçe;
“2017 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;
• 1960’larda, doğrusal programlama, ekonometri ve ekonometrik modeller, iktisatta matematiğin kullanımı, büyüme modelleri konularında yaptığı öncü çalışmalarıyla üniversitelerimizde ekonometri ve matematiksel iktisat eğitiminin yerleşmesine yaptığı katkı,
• Türk sanayinin yapısı, milli gelir, gelir dağılımı gibi alanlarda yaptığı kapsamlı çalışmalarla Türkiye’de nicel iktisat araştırmalarının yaygınlaşmasındaki öncü rolü,
• 1970’lerde Genel Denge Kuramı üzerine yaptığı çalışmalarla serbest piyasa ekonomisinin kuramsal çerçevesini oluşturan Arrow-Debreu modeline getirdiği eleştirileri,
• Büyümeden bölüşüme, Türkiye işgücü piyasasından, istihdam, kayıt dışı ekonomi, kadın ve çocuk emeğine kadar pek çok alanda yayınladığı sayısız kitap ve makaleleriyle iktisat bilimine yaptığı büyük katkıları,
• Meslek hayatının başından bu yana, ezbere ve taklide dayanmayan iyi bir eğitimin nasıl olması gerektiği, eğitimde kalitenin nasıl yükseltilebileceği konularında sürekli çaba sarf etmesi, bu konuda yayınlar yapması,
• Sürekli soru soran, şüphe duyan, merak eden, sadece toplumsal bilimler alanında değil doğa bilimlerindeki gelişmeleri de yakından izleyen ve bu gelişmeleri öğrencilerine aktaran, tükenmek bilmeyen bilimsel enerjisi ve bilim aşkı,
• 1983 yılında askeri rejim tarafından 1402 sayılı yasayla üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldıktan sonra ülkesine ve Fakültesine en ufak bir kırgınlık duymadan bilimsel çalışmalarını daha da yoğun bir şekilde sürdürmesi, baskıcı, antidemokratik uygulamalar karşısındaki ilkeli duruşu, örnek kişiliği,
• Mülkiye tarihi, kültürü ve geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarılması; başta Sadun Aren ve Seha Meray olmak üzere kendisinden önceki duayen hocalarımızın genç kuşaklar tarafından da bilinmesi için gösterdiği üstün gayretler,
• Ve bütün bu seçkin niteliklerine rağmen ve ilaveten “Hayatım, bildiklerimin eksik veya yanlış olduğunu öğrenmekle geçti.”, “Bildiklerimin çoğunu öğrencilerimden öğrendim” diyebilen örnek bir bilim insanı olması nedenleriyle,
2017 Mülkiye Büyük Ödülü’nün; ismi Mülkiye ile özdeşleşmiş, hocaların hocası sayın ve sevgili Prof. Dr. Tuncer Bulutay’a takdim edilmesine Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin 20 Kasım 2017 tarihli ortak yönetim kurulları toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.”