MÜLKİYE GENÇ SOSYAL POLİTİKACILAR KONGRESİ

Değerli Hocalarımız ve Meslektaşlarımız;

Geride bıraktığımız yıllar boyunca sosyal politika alanında öğrenim gören öğrencilerin yetişmeleri ve gelişmeleri amacıyla düzenlenmiş olan Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi katılımcıları ile 15. kez buluşmaya hazırlanıyor.

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre akademik açıdan özgün, eleştirel ve doyurucu bildirilerin yanı sıra, öğrenciler arasında toplumsal temas kurabilmesi açısından da mutluluk vericiydi. Önceki yıllarda bildiri sunan bazı katılımcıların, daha sonra çeşitli bölümlere araştırma görevlisi olarak katılmış olmaları, kongrenin kazanımları konusunda somut bir göstergedir. Kongre, akademik anlamda bir yetişme alanı olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Bundan sonra da bu niteliğini sürdürmeye devam edecektir.

15. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, 17-18 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleşecektir. Son yıllarda hayata geçirilen iki temel değişikliği bir kez daha hatırlatmak isteriz. İlk olarak, kongremiz sadece lisansüstü öğrencilerin bildiri sunacağı şekilde devam edecektir. Kongremizle ilgili ikinci önemli değişiklik ise, sadece Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencilerine açık olmaktan çıkmış olmasıdır. Kongremize Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin yanı sıra sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, tarih, hukuk vb. sosyal disiplinlerde eğitim görmekte olan lisansüstü öğrenciler sosyal politika alanına yönelik çalışmalarıyla katılabilirler.

Sosyal politika alanında öğrenim gören ve/veya araştırmalarını bu alanla bağlantılı sürdüren bütün lisansüstü öğrenciler, “15. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ne sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, işçi sağlığı ve iş güvenliği, toplumsal cinsiyet, çocuk emeği, çalışma yaşamında dezavantajlı gruplar ve ayrımcılık, göçmen emeği, emek tarihi, emek süreci, sendikacılık ve toplumsal hareketler, gelir dağılımı, istihdam-işsizlik-ücret, iş hukuku, kent, yoksulluk ile çalışma yaşamı ve sanat başta olmak üzere sosyal politikanın uğraşı alanına giren tüm konularda bildiri önerebilir.

Bildiri sunacak katılımcılar, bildiri kabullerinin ardından kongre düzenleme kurulunca verilecek konaklama ve yol masrafı desteği hakkında bilgilendirilecektir.

Katılımcıların, ele alacakları konulara ilişkin sorunları; genel olan yanında özele de, evrensel ya da ulusal olan yanında yerele de, yazılı kaynaklar yanında uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek incelemelerini, kendi görüş ve önerilerini ortaya koymalarını beklemekteyiz. Kongreye başvuru için gönderilen bildiri özetleri ile kabul edilen bildirilerin tam metinleri hakem sürecinden geçirilecek ve kabul edilenler kongrede sunulabilecektir.

Bildiri özetleri ve diğer konular için yazışma adresi olarak [email protected] kullanılmalıdır.

Düzenleme Kurulu

 

15.Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Takvimi

19 Temmuz 2024          – Genişletilmiş bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi.

09 Ağustos 2024           – Kongreye kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı.

17-18 Ekim 2024           – 15. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. A. Gülay Toksöz

Prof. Dr. Ahmet Makal

Prof. Dr. Aziz Çelik

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu

Prof. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş

Düzenleme Kurulu

Denizcan Kutlu (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Feyza Turgay (Kocaeli Üniversitesi)

İlayda Erturun (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Mehmet Atilla Güler (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Nuray Şahin (Ankara Üniversitesi)

Onur Metin (Sakarya Üniversitesi)

Sezgi Akbaş (Pamukkale Üniversitesi)

 

Genişletilmiş Özet için Yazım Kuralları

  1. Özet sırasıyla Türkçe ve İngilizce olarak MS Word programında, başında tüm harfler büyük ortalanmış bildiri başlığıyla, Calibri karakterinde, 11 punto ve 1,5 aralıkla yazılmalıdır.
  2. Özet sayfasında yazının başlığı, yazar(lar)ın ad ve soyad(lar)ı, özet ve anahtar sözcükler yer almalıdır.
  1. Ünvan, kurum bilgileri, elektronik posta adres(ler)i ve ORCID numaralarının yazar ad ve soyadına verilecek bir dipnot ile belirtilmesi gerekmektedir.
  1. Türkçe ve İngilizce olarak özetler 500-1000 kelimelik olmalı, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmeli ve en az üç en çok beş anahtar sözcükle tamamlanmalıdır.
  2. Özetlerde mümkünse kısaltma kullanılmamalıdır.
  3. Genişletilmiş özet metin hazırlanırken referans ve kaynakça kuralları için Mülkiye Dergisi yazım kuralları esas alınmalıdır.