MÜLKİYE İKTİSADİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BÜTÇE ÇALIŞTAYI

Değerli Mülkiyeliler,

Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2021 bütçesini masaya yatırmak, bir demokrasinin temel yasalarından olan bütçe yasasının hazırlık sürecinden başlayarak taşıdığı sorunları tartışmak ve öneriler geliştirmek için bütçe çalıştayı düzenlemiştir. Doç. Dr. Nilgün Erdem‘in moderatörlüğünde Prof. Dr. Aziz Konukman, Doç Dr. Meltem Kayıran ve 24. Dönem İzmir Milletvekili plancı ve iktisatçı Aşkın Türeli‘nin katılımları ile gerçekleşen çalıştayın sonuç bildirgesi Mülkiyeliler Birliği tarafından yayımlanacak, ayrıca Mülkiye Dergisi’nin bir geleneğinin canlandırılmasını sağlayacak şekilde çalıştayın tamamının metni dergide yer alacaktır. Katılımcılara ve raportörler Aydın Ördek ile Canberk Gürer’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu