MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 2018-2021 FAALİYET RAPORU YAYINLANDI

Değerli Hocalarımız Cevat Geray, Mümtaz Soysal ve İşaya Üşür başta olmak üzere kaybettiğimiz tüm üyelerimizin anılarına saygıyla…

25 Mart 2018 tarihinde bizlere verdiğiniz ağır sorumluluğu bugüne kadar taşımanın coşkusu ve heyecanıyla yeniden karşınızdayız. Genel Kurul’da üstlendiğimiz sorumluluk, geçtiğimiz yıl boyunca dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi nedeniyle bir yıl uzadı. Sizlerin bu dönemde gösterdiği dayanışma ve destek, bu zorlu süreçte Birliğimizin faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmemizi sağladı.

Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, bir taraftan cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, evrensel hukuk ilkelerini savunurken diğer taraftan umudu, neşeyi ve dayanışmayı çoğaltmaktan vazgeçmedik. Çünkü zor zamanların yarattığı sancıları yalnızlaşarak, içe kapanarak değil el ele vererek aşılabileceğimize inandık.

Cumhuriyetin ve demokrasinin en temel ilkeleri OHAL rejimi altında yok sayılırken devraldığımız Mülkiyeliler Birliği yönetimini, büyük şirketlerin iflaslarına neden olan, işsizliği büyüten ve yoksulluğu derinleştiren bir ekonomik kriz ve etkisini hayatımızında her alanında derinden hissettiren pandemi döneminde taşıdığımız sorumluluğa uygun biçimde sürdürmeye çalıştık.

Açıldığı günden başlayarak çok sayıda akademik ve kültürel etkinliğe ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapan Mülkiye Kültür Merkezi ve sosyal tesislerimiz pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kaldı. Bu süreçte faaliyetlerimizi askıya almak yerine, teknolojinin olanaklarından yararlanarak çevrimiçi olarak sürdürmeye gayret ettik. Siz üyelerimizin bu faaliyetlere gösterdiği ilgi, şevkimizi artırdı.

Pandeminin artırdığı ve tüm ülkede etkisini sürdüren mali sorunlar Birliğimizi ve en başta da Birliğimizin emekçilerini olumsuz etkiledi. Birliğimizin varlık nedenlerinden birini oluşturan Fakültemiz öğrencilerinin eğitim için gerekli temel ihtiyaçları pandemi nedeniyle katlanarak arttı. Bu süreçte hem çalışanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi hem de öğrencilerimize sunduğumuz burs olanaklarının genişletilmesi için siz üyelerimize yaptığımız dayanışma çağrılarının karşılık bulması, bizi sevindirdi ve güçlendirdi. Birliğimizin potansiyelinin ve gücünün, tahayyülümüzün çok ötesinde olduğu gerçeğiyle karşılaştığımızda heyecanımız arttı, umudumuz çoğaldı.

Öncesinde Mülkiye Kültür Merkezi’nin tamamlanması, tefrişatının gerçekleştirilmesini sağlayan bu dayanışma, pandemi döneminde de en büyük desteğimiz oldu. En önemlisi de sizlerden aldığımız bu güçle, yerel seçimlerde yaşanan skandallara, etrafımızı kuşatan hukuksuzluklara, toplumsal muhalefeti hedef alan saldırılara, fakültemize ve öğrencilerimize yönelik tehditlere ve canımızı yakan politikalara karşı Mülkiyeliler Birliği’nin sözünü üretmekten, bilimsel faaliyetlerini, raporlarını, görüşlerini paylaşmaktan bir an olsun geri durmadık. Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, kamu yararını, eşitliği ve özgürlüğü savunmaktan asla imtina etmedik.

Değerli Mülkiyeliler,

Okuyacağınız bu rapor, 2018-2021 yılları arasında yönetimimizle gösterdiğiniz dayanışmanın ürünüdür. Elbette, eksiklikleri ve hataları yönetimimize ait olan, güzel olan ne varsa da hep birlikte var ettiğimiz bir dönemin tablosudur.

Çalışma raporumuzda yer alan faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm Mülkiyelilere ve Mülkiye dostlarına en içten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz. 47. Olağan Genel Kurulumuzun Birliğimize yakışır biçimde, başarıyla geçmesini temenni ediyoruz.

Saygılarımızla…

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU