MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ GÜZ DÖNEMİ “NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?” BAŞLIKLI SÖYLEŞİ İLE BAŞLIYOR

Değerli Mülkiyeliler,

Mülkiyeliler Birliği Çarşamba Söyleşileri, Güz Dönemi’ne, “Nasıl bir kent istiyoruz?” başlıklı söyleşi ile başlıyor. 2021 Güz Dönemi’nde “kent” olgusunu odağına alan Çarşamba Söyleşileri, yıl sonuna kadar Ankara özelinde kentleşme, dönüşüm, kent hakkı, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi izlekler üzerinden nasıl bir kent tasavvuruna sahip olduğumuzu; kente ilişkin ihtiyaç, talep ve beklentilerimizi ele alacak. Genel bir giriş niteliğindeki “Nasıl bir kent istiyoruz?” başlıklı söyleşi ise Dr. Burcu Hatiboğlu Kısat’ın katılımıyla 27 Ekim Çarşamba, saat 18.30’da Mülkiye Kültür Merkezi Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Katılımlarınızı bekleriz.
Saygılarımızla,
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

° Katılımcı sayısı, pandemi koşulları nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde sınırlı olacaktır.