MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ NİSAN 2019 PROGRAMI

1 Mayıs’a Giderken

  • 10 Nisan – Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İşçi Sağlığı

Dr. Oğuz Topak
Dr. Celal Emiroğlu – TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Editörü

  • 17 Nisan – Türkiye’de İşçilerin ve Kamu Emekçilerinin Güncel Durumu ve Sorunları

Onur Bakır – Sosyal-İş
İlker Akcasoy – Eğitim-Sen

  • 24 Nisan – Türkiye’de Çocuk İşçi Sorunu

Ezgi Koman – FİSA Çocuk Çalışmaları Merkezi
Doç. Dr. Sebiha Kablay – Ordu Üniversitesi