MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ OLARAK ADALET NÖBETİNDEYDİK

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın sekretaryasında, TMMOB’nin Gezi Davasında alınan hukuksuz tutuklama kararlarına karşı sürdürdüğü Adalet Nöbetinin 57. gününde Mülkiyeliler Birliği olarak nöbetteydik.